Myxedémové koma spojené s kombinační léčbou aripiprazolem a sertralinem

Úterý, 15. prosinec 2009

Cílem amerických autorů (Southwestern Oklahoma State University, pracoviště Weatherford) bylo popsat případ myxedémového komatu (MC-Myxedema Coma) spojeného s kombinační léčbou aripiprazolem a sertralinem.

Jednalo se o 41letého muže, který se objevil na krizovém oddělení se zmateností, pravostranným ztuhnutím a chvěním, drmolivou řečí, závratí a obličejovým otokem. Jeho TK byl 160/113mm Hg s pulzem 56/min a teplotou 35,4°C. Počáteční patologické laboratorní hodnoty zahrnovaly kreatini kinázu (CK) 439 U/L, sérový kreatinin 1,6 ng/dL, aspartát aminotransferázy 85 U/L, a alanin aminotransferázy 35 U/L. Opakování srdečních markerů odhalilo zvýšenou hladinu CK (3573 U/L). Testy funkce štítné žlázy ukázaly hodnoty TSH 126,4 mulU/ml a volného thyroxinu 0,29ng/dL: Domácí léčba neznámého trvání byla sertralin 200 mg a aripiprazol 20mg/den. Pacient byl přijat na JIP a zpočátku léčen levothyroxinem a dexamethasonem podávanými intravenózně. Čtvrtý den hospitalizace byl pacient klinicky stabilní a propuštěn domů.

Myxedémové koma, nejvýznamnější forma hypothyreózy (HT), je vzácný, ale potenciálně smrtelný stav. Byly vyloučeny známé precipitační příčiny MC u tohoto pacienta, který opustil svou domácí léčbu jako pravděpodobnou příčinu stavu. Případy HT způsobené určitými atypickými antipsychotiky a antidepresivy lze najít v literatuře, ale žádné z nich nebyly referovány v souvislosti s léčbou aripiprazolem. Také nejsou k dispozici referované případy MC způsobené sertralinem nebo aripiprazolem. Použití škály pravděpodobnosti podle Naranjo naznačuje, že kombinace aripiprazolu a sertralinu byla pravděpodobnou příčinou MC u tohoto pacienta.

Z důvodu velmi rozšířeného používání psychofarmak by si kliničtí specialisté měli připomínat vzácný, ale život ohrožující případ MC, když léčí pacienty obzvláště takovou kombinací, jako je sertralin+aripiprazol.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Church, C.O., Allen, E.C.: Myxedema coma associated with combination aripiprazole and sertraline therapy. Annals of Pharmacotherapy, 43, 2009, č. 12, s. 2113-2116
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist