Krvácení po citalopramu způsobené závažnou trombocytopenií

Neděle, 15. březen 2009

V kazuistikách a observačních studiích bývají inhibitoři zpětného vychytávání serotoninu (SSRI-serotonin reuptake inhibitor) spojovány se zvýšeným rizikem krvácení, pravděpodobně způsobeného poruchou funkce krevních destiček jako následek blokády zpětného vychytávání serotoninu v krevních destičkách.

Němečtí autoři (specializovaná pracoviště Bremen a Berlín) tvrdí, že krvácení jako důsledek užívání SSRI může být také způsobeno jinými mechanismy.
  
Autoři referují o 32leté ženě s krváceními vyplývajícími ze závažné polékové imunitní trombocytopenie po 4 týdnech léčby citalopramem.
  
Po jeho vysazení  a léčbě koncentráty krevních destiček a prednisolonem se pacientka úplně uzdravila.
  
Jak tato kazuistika ukazuje, může poléková imunitní trombocytopenie představovat jiný mechanismus krvácení u pacientů léčených SSRI.

Veselý, J.

Additional Info

  • Literatura: Andersohn, F., Konzen, Ch., Bronder, R et al.: Citalopram-induced bleeding due to severe thrombocytopenia. Psychosomatics, 50, 2009, č. 3, s. 297-298
Veselý, J.

Veselý, J.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist