Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Technické parametry inzerce na webu Pátek, 31. prosinec 2010

Obecná specifikace

  • Formát reklamy – gif, jpg, flash
  • Dodání podkladů – nejpozději 3 pracovní dny před počátkem reklamní kampaně. V případě nestandardní reklamy činí tato lhůta 5 pracovní dnů. Kampaně se nespouštějí o víkendu
  • Obsah reklamy nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek
  • Za veškerou kreativu odpovídá agentura, která reklamu zadává, případně klient, pokud nevyužívá služeb agentury
  • Veškeré reklamní formáty nesou označení „Reklama“
  • Datová velikost max. 30 kB
  • Délka animace max. 15 sec
  • Spuštění zvuku – musí být předem obchodně dohodnuto - na pokyn uživatele (klik on/off nebo najetí na banner a sjetí myši z banneru), délka zvukového záznamu je max. 10 sec a může zaznít jen 1x v odezvě na akci uživatele

BAZAR Neděle, 10. říjen 2010

Bazar je určen pro operativní "nabídku a poptávku", tedy nekomerční inzerci především zdravotnických zařízení a jejich pracovníků.

Své inzeráty zasílejte na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Jak psát bibliografii Pátek, 06. srpen 2010

VEDENÍ CITACÍ A ODKAZŮ

- u článků
Odkazy na použité prameny a literaturu se uvádějí v číslované poznámce za textem - nikoli v textu nebo pod čarou. Úplné citace použitých zdrojů píšeme na konec textu, do abecedně (podle příjmení autorů) řazeného seznamu literatury.

- u referátů
Vzhledem k délce referátu, která nepřesahuje 1/1 normostrany, uvádíme bibliografické odkazy na konci textu, pod čarou.

VZORY

CITACE KNIHY
Fadrhoncová, A.: Farmakoterapie kožních nemocí. Praha, Grada Publishing 1999.

CITACE ČLÁNKU ZE SBORNÍKU
Kořenský, J.: Způsoby reálnosti řeči a jazyka. In: Realismus ve vědě a filosofii. Praha, Academia 1995,
s. 77-86

CITACE ČLÁNKU Z TIŠTĚNÉHO PERIODIKA
Martinéz-Morán, C., Sanz-Muňos, C., Morales-Callaghan, A.M.: Pustular psoriasis induced by infliximab. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 21, 2007, č. 10, s. 1424-1425.

CITACE ČLÁNKU Z ELEKTRONICKÉHO ČASOPISU
Benjamin, B.J. - Spacek, S. Multicultural issues in home health care. In Journal of Multicultural Nursing and Health (online). 7(3), 26-28 (cit. 12.3.2002). Dostupnost: http://www..../. ISSN...

CITACE ČLÁNKU Z INTERNETU 
Chan, L. Bullous Pemphigoid: EMedicine (online). Apr 4, 2007 (cit. 3.10.2008). Dostupnost: http://www.emedicine.com/derm/topic64htm.

CITACE NEPERIODICKÉHO DOKUMENTU Z INTERNETU (BEZ JMÉNA AUTORA)
Název dokumentu (online). Rok zveřejnění dokumentu (Nelze-li zjistit datum vytvoření nebo zveřejnění dokumentu, uvede se za názvem zkratka (s.a.). Poté se uvede datum citování  (cit. 16.9.2008). Počet stran, pokud je stránkováno. Dostupnost: http://www....../

Jak psát referát Pátek, 06. srpen 2010

Termínem REFERÁT pro účely časopisů projektu Referátový výběr označujeme krátký odborný text v českém nebo slovenském jazyce, který shrnuje hlavní myšlenky vědeckého článku publikovaného v zahraničním tisku. Míra kondenzace originálního textu přirozeně závisí na jeho informační nasycenosti - obecně však platí, že rozsah referátu tvoří maximálně 0,5 - 1,0 normostranu.

REFERÁT je tedy v časopisech Referátového výběru spíše VÝTAH s kvalitní bibliografií, který umožňuje čtenáři rychle se v tématech orientovat a v případě hlubšího zájmu o problematiku původní článek spolehlivě nalézt.

Formální zpracování: viz Pokyny pro autory

Objednávka Pátek, 06. srpen 2010

Objednávka

Harmonogram Pátek, 06. srpen 2010

Harmonogram 2011

 

 

 

 

 

 

 

RVO 2/2007 Pátek, 30. červenec 2010

RVO 2/2007Referátový výběr
z onkologie
číslo 2/2007
ročník 24

RVO 1/2007 Pátek, 30. červenec 2010

RVO-1-07-OK-001_smReferátový výběr
z onkologie
číslo 1/2007
ročník 24

RVO 3-4/2009 Pátek, 30. červenec 2010

RVO-3-4-09-obalka-OK-01 Referátový výběr
z onkologie
číslo 3-4/2009
ročník 26

RVO 1-2/2009 Pátek, 30. červenec 2010

RVO-1-2-09-OK-obalka-01 Referátový výběr
z onkologie
číslo 1-2/2009
ročník 26

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 1 z 1246
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist