Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Souhrn: Epidemiologické studie potvrzují, že jedním z nejrizikovějších faktorů zevního prostředí pro vznik maligního melanomu je UV záření, a to jak celková dávka získaná postupně v průběhu života, tak také intermitentní expozice. Protože Česká republika patří v Evropě k zemím s nejvyšší incidenci maligního melanomu a jeho výskyt neustále narůstá, věnovali jsme se ve svém článku nalezení vztahu mezi snižující se tloušťkou ozonové vrstvy, nárůstem erytémového UV záření a incidencí maligního melanomu. Východisko z nepříznivé situace ve vývoji maligního melanomu v ČR představuje silná primární a sekundární preventivní kampaň.

Additional Info

  • Literatura
Typ příspěvku: Přehledový článek

C439 - Zhoubný melanom kůže, NS

Neděle, 20. červen 2010

C439 - Zhoubný melanom kůže, NS

Typ příspěvku: Novotvary
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist