Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Autori: PhDr.Iveta Ondriová PhD,MUDr. Anna Sinaiová PhD.

 

Abstrakt: Základným východiskom etiky je jedinečnosť a dôstojnosť ľudského života.  Chrániť a rešpektovať základné ľudské práva, zvlášť ľudskú dôstojnosť patrí k etickým povinnostiam zdravotníckych pracovníkov. Aktuálne a nevyhnutné sa to javí zvlášť v situáciách, kedy je človek viac zraniteľný, tá situácia nastáva pri tak závažných ochoreniach, akými sú onkologické ochorenia.

Kľúčové slová: autonómia, dôstojnosť, onkologické ochorenie, liečba, ošetrovanie

 

ZHOUBNÉ NÁDORY VULV

Pondělí, 17. březen 2014

Vantuchová, Y.
Kožní oddělení FN Ostrava
Ševčík, L.
Porodnicko – gynekologická klinika FN Ostrava

Souhrn: Zhoubné nádory vulvy tvoří 5 % gynekologických malignit s incidencí 4 na sto tisíc žen, což představuje 200 nových případů ročně. Z důvodu nízké incidence je vhodné, aby se diagnostika a léčba těchto nádorů soustředila do onkologických center, která disponují multioborovým týmem a kvalitním specializovaným zázemím s možností přesného předoperačního stagingu nemoci, možnostmi lymfatického mapování a kvalitní histologické diagnostiky.
Klíčová slova: vulvární neoplázie

Autori: PhDr. Iveta Ondriová PhD., MUDr. Anna Sinaiová

Abstrakt: Onkologické ochorenia patria k závažným  ochoreniam, ktoré zasahujú nielen osobnosť pacienta, ale celé jeho okolie.  V prípade detského pacienta, nastáva pre všetkých ešte zložitejšia situácia, ktorá ovplyvní fungovanie rodiny a vzťahy v nej. Táto situácia v sebe nesie veľa bolesti, utrpenia, prináša do života všetkých veľa zmien. Nádorové ochorenia detí sú závažné, ale liečiteľné a v súčasnosti  je vysoké percento vyliečiteľných ochorení.

Kľúčové slová: dieťa, onkologické ochorenie, liečba, ošetrovanie dieťaťa,

Souhrn: Epidemiologické studie potvrzují, že jedním z nejrizikovějších faktorů zevního prostředí pro vznik maligního melanomu je UV záření, a to jak celková dávka získaná postupně v průběhu života, tak také intermitentní expozice. Protože Česká republika patří v Evropě k zemím s nejvyšší incidenci maligního melanomu a jeho výskyt neustále narůstá, věnovali jsme se ve svém článku nalezení vztahu mezi snižující se tloušťkou ozonové vrstvy, nárůstem erytémového UV záření a incidencí maligního melanomu. Východisko z nepříznivé situace ve vývoji maligního melanomu v ČR představuje silná primární a sekundární preventivní kampaň.

Diagnóza


Souhrn: Epitelové kožní nádory (bazaliomy, spinaliomy) jsou nejčastějšími maligními nádory vůbec. Základní léčebnou metodou zůstává chirurgické odstranění. Některé nádory jsou však díky své velikosti nebo uložení k chirurgickému odstranění nevhodné. Jejich odstranění by nebylo radikální, nebo by bylo pro pacienta velmi mutilující. Jedná se zejména o nádory v oblasti obličeje, hlavně nosu, rtů, očních víček a uší. Radioterapie nabízí velmi dobré výsledky léčby. Její použití je jednoduché a pacienty dobře tolerované.

Radiologie je důležitým partnerem nejen v diagnostice ale dnes i v léčbě nemocných s kolorektálním karcinomem. Metody a postupy, kterými dnes radiologie disponuje, se staly neodmyslitelnou součástí screeningu, diagnostiky, terapie a managementu onemocnění.

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist