Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Výživa

Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Enterální výživa (EV) je přirozenou a preferovanou formou nutriční podpory, jejíž výhodou proti výživě parenterální je udržení funkce střeva. EV podávaná sondou má potenciál pozitivně ovlivnit imunitní systém střeva a může přímo modulovat reakci akutní fáze, zejména po operačním traumatu. Podle konceptu společného slizničního imunitního systému vede expozice antigenům při EV ve střevě k objevení se specifických cirkulujících B lymfocytů, které obsahují protilátky typu IgA. Tyto B lymfocyty mají schopnost diferencovat se do plazmatických buněk, usídlit se v extraintestinálních slizničních lokalizacích a udržovat tam slizniční imunitu produkcí povrchového IgA. Luminální přítomnost živin je nezbytná k udržení normální imunitní buněčné populace ve střevě. Při úplné PV bez enterálního přívodu živin se rozvíjí porucha střevní slizniční lymfatické tkáně se zvýšenou citlivostí k infekčním komplikacím.

Nádorová onemocnění představují vleklý stav, v jehož průběhu může snadno docházet k postupnému tělesnému chátrání, na němž se podílí jednak choroba sama, její komplikace, ale dosti často také vyšetřování a onkologická léčba. Moderní medicína nabízí dnes mnoha nemocným rozsáhlé terapeutické možnosti, které nepochybně přispívají k prodloužení života i zlepšení jeho kvality. Známky malnutrice jsou přítomny téměř u poloviny nemocných s nádorem již při zjištění diagnózy. Výskyt je závislý na typu maligního onemocnění.

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist