Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Jaká je role arzeniku u nově diagnostikované akutní promyelocytární leukemie?

Středa, 17. prosinec 2008

Akutní promyelocytární leukemie (APL) je poměrně vzácné onemocnění, tvořící jen asi 10 - 15 % všech akutních myeloidních leukemií (AML) u dospělých ve vyspělých zemích. V jeho léčbě však byly za poslední tři desítky let dosaženy největší pokroky. Zavedení all-trans-retinové kyseliny (ATRA) v 80. letech minulého století zcela změnilo jeho do té doby velmi nepříznivou prognózu. K jejímu dalšímu zlepšení pak přispělo zavedení oxidu arsenitého (ATO) do léčby. Kromě dnes již standardní indikace podání tohoto léku, tj. u relabujícího a na ATRA rezistentního onemocnění, proběhly (či byly zahájeny) studie s ATO u nově diagnostikovaných nemocných. Prof. Tallman shrnuje dosavadní zkušenosti s tímto lékem a nastiňuje možnosti jeho dalšího použití.

 

Standardní léčba APL dnes obsahuje ATRA v kombinaci s chemoterapií založenou na antracyklinech. Jde o vysoce účinnou léčbu, která vede k dosažení remise a zřejmě i vyléčení většiny nemocných. Má však své limity. Nezanedbatelná část nemocných zejména s vysokým rizikem (tj. s iniciální leukocytózou) umírá časně po stanovení diagnózy na následky intrakraniálního krvácení. Významné je v této podskupině i riziko relapsu (20  30 %).

ATO je v současnosti nejúčinnějším lékem u APL, od jeho použití v primoléčbě se očekává jednak zlepšení léčebných výsledků, jednak možnost redukce či úplné eliminace cytostatické léčby zejména u nemocných v nízkém či středním stupni rizika. Severoamerická studie C9710 zjistila, že přidání ATO do konsolidace v primoléčbě vede ke snížení rizika relapsu ve všech rizikových skupinách. V rámci studie prováděné v MD Anderson Cancer Center byli nemocní léčeni kombinací ATO a ATRA s limitovanou (u vysoce rizikových nemocných) či žádnou  chemoterapií. Kompletní remise dosáhlo v nízce a vysoce rizikové skupině 96 %, resp. 79 %, relapsy byly v obou skupinách ojedinělé.

Úspěchy s použitím pouze ATO bez jiných léků byly zaznamenány v zemích, kde je paradoxně tento lék dostupnější než chemoterapie. Všechny publikované práce z těchto zemí referují o 86 - 88 % kompletních remisí u nově léčených nemocných.
ATO by se podle autora mohl použít také u nemocných, kteří z nějakého důvodu nemohou dostat chemoterapii – nemocní se srdečním selháváním, se sekundární APL, kteří mají po předchozí cytostatické terapii dosaženou maximální dávku antracyklinů a také staří nemocní. Kombinaci ATRA a ATO pak autor doporučuje v indukční i konsolidační léčbě nízce rizikových nemocných, ATO v kombinaci s chemoterapií v konsolidační léčbě u vysoce rizikových nemocných.

Szotkowski, T.

Additional Info

  • Literatura: What is the role of arsenic in newly diagnosed APL? Tallman, M.S., Best Practise at Research Clinical Haematology, Vol. 21, No. 4, pp. 659-666, 2008
Szotkowski, T.

Szotkowski, T.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist