Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Doxorubicin, kardiovaskulární rizikové faktory a kardiální toxicita u starších pacientů s difúzním velkobuněčným b lymfomem

Čtvrtek, 24. červenec 2008

Chemoterapie založená na antracyklinech výrazně zlepšuje přežití pacientů s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL). Přesto jsou antracykliny z obavy z jejich zejména pozdních kardiotoxických účinků často z terapie starších nemocných vynechávány. Autoři z Kolumbijské univerzity v New Yorku si položili otázku, zda je tato obava opodstatněná.
Na základě epidemiologických dat pacientů z registrů SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results-Medicare Database) byly analyzován vztah mezi podáním doxorubicinu a demografickými, klinickými a kardiovaskulárními rizikovými faktory. V multivariantní Coxově analýze byly hledány nezávislé prediktory chronického srdečního selhání po podání doxorubicinu.

 

V analyzovaném období 1991-2002 bylo z 9 438 pacientů s DLBCL starších 64 let léčeno 3 164 (42 %) chemoterapií s obsahem doxorubicinu. Podání doxorubicinu zvyšuje riziko chronického srdečního selhání o 29 % (95 % CI 1,02-1,62). Riziko rozvoje srdečního selhání stoupalo s počtem cyklů chemoterapie, stoupajícím věkem, přítomným diabetem, arteriální hypertenzí či s preexistujícím srdečním onemocněním. Arteriální hypertenze zvyšovala riziko 1,8 krát (p<0,01). Osm let od diagnózy lymfomu dosáhlo procento pacientů bez srdečního selhání 79 % (bez doxorubicinu) resp. 74 % (s doxorubicinem), p=0,001.

Závěrem autoři upozorňují, že doxorubicin je zásadní lék v terapii DLBCL a větší procento nemocných se srdečním selháním léčených doxorubicinem je také dáno jejich delším přežitím. Identifikace nemocných ve vyšším riziku rozvoje srdečního selhání (hypertenze, diabetes, srdeční onemocnění, vyšší věk) by nás měla vést k redukci dávek nebo použití liposomálních forem doxorubicinu.

Procházka, V.

Additional Info

  • Literatura: Hershman, D.L., McBride, R.B., Eisenberger, A., Tsai, W.Y., Grann, V.R., Jacobson, J.S.: Doxorubicin, Cardiac Risk Factors, and Cardiac Toxicity in Elderly Patients With Diffuse B-Cell Non-Hodgkin's Lymphoma; Journal of Clinical Oncology, Vol 26, No 19 (July 1), 2008: pp. 3159-3165
Procházka, V.

Procházka, V.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist