Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Po určité revizi lze hodnotit protizánětlivé topické léky pomocí kontaktní přecilivělosti (CHS) na myších. Jsou použity senzibilizované myši, u nichž je upevněna postelicitační fáze CHS a sledovány protizánětlivé účinky ve smyslu terapie, nikoliv prevence.

Čajová fotoprotekce Pátek, 11. prosinec 2009

UV radiace hraje významnou roli v lidské kožní onkogeneze. Aplikace extraktu zeleného čaje systémová i topická redukuje erytém, omezuje poškození DNA a redukuje tvorbu kyslíkových radikálů i snižuje apoptotické faktory, zánět, diferenciaci a karcinogenezu.

Experimenty v patogenezi psoriázy Čtvrtek, 10. prosinec 2009

Psoriáza je chronická porucha s dosud neobjasněnou patogenezí, i když postihuje 2-3 % populace. Výzkum stojí na zvířecích pokusech. V předchozí práci autoři použili CD18 hypomorfické myši, které se vyznačují sníženou expresí  2-integrinů (CD11/CD18) na 2-16 % hladiny volně žijících myší. Záleží však také na přítomnosti CD4+ T-buněk. V této práci je zkoumána úloha aktivovaných makrofágů u zmíněného modelu myší s důrazem na pravděpodobný význam aktivace makrofágů uvnitř kůže.

U atopické dermatitidy jsou silné projevy genetické komponenty choroby. Keratinocyty secernují po stimulaci hojnost C3 spolu s prozánětlivými cytokiny, což hraje roli v kožním zánětu. Byly genotypizovány čtyři různé single - nukleotid - polymorfizmy (SNP) u dobře charakterizované kohorty AD pacientů.

Jakkoliv je klinický efekt dendritických buněk(DC) v imunoterapii zatím jen slibný, vyžaduje ještě mnoho dalšího zkoumání. Protinádorová imunita závisí na indukci Th1 odpovědi.

Atopická dermatitida se primárně objevuje v dětství. U takových pacientů je třeba velká obezřetnost při použití kortikoidů vzhledem k jejich vedlejším účinkům. Užitečné mohou být především inhibitory kalcineurinu, jako je pimekrolimus, ale i tam je třeba obezřetnosti, protože s preparáty není zatím dost zkušeností. Pro toto posílení byl proveden pokus s aplikací pimekrolimu a kortikoidů u novorozených myšek. Byla jasně snížena schopnost přežití po kortikoidech, ale po pimekrolimu se nestalo nic.

Biologické hodiny v kůži Středa, 09. prosinec 2009

Savčí centrální cirkadiální krokoměr, umístěný v suprachiasmatickém jádře hypotalamu, synchronizuje hodiny v periferních tkáních. Kůže přejímá vliv centrálních hodin, které asi fungují ve většině kožních buněk a mohou ovlivnit regulaci různých cirkadiálních fenomenů, včetně buněčné proliferace.

Studie mebránových proteinů objevují přímé spojení mezi lipidovým prostředím a strukturou a funkcí některých těchto proteinů. Ačkoliv některé výsledky obsahují specifické chemické interakce mezi lipidy a zbytkem proteinů, lze mnohému porozumět v pojmech proteinem navozeného zmatečného tvaru membrány. Taková zmatení - perturbace bez požadavku energie lze stanovit kvantitativně a měření kanálových průchodů v modelovém systému membránových proteinů s jejich lipidovým partnerem jsou v současnosti potvrzena jednoduchým modelem.

Ústředním projevem zánětu u chorob jako je psoriáza nebo atopická dermatida je výron neutrofilů, které se pohybují paracelulárně mezibuněčnými junkcemi nebo i transcelulárně.

Typy dendritických buněk v kůži Úterý, 08. prosinec 2009

Dendritické buňky (DCs) jsou heterogenní skupinou buněk, které prezentují antigen a jsou důležité jak v přirozené, tak v adaptivní imunitě. I když jsou v těle různé DC populace, je hlavně zdůrazněna kapacita antigen prezentace a aktivace naivních T-buněk.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 6 z 26

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist