Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Infračervená radiace (IR) je stále častěji používána pro kladné účely, často v kombinaci s UV radiací, především pro účely opalovací. Závislost IR na UV indukované karcinomy je stále nejasná. Obojí je zde zkoumáno s ohledem na UV-indukovanou apoptózu. To proto, že keratinocyty předem ozářené IR vykazují menší apoptózu a méně “sun burn cells”. Také změny v DNA byly menší, a to jak in vitro tak in vivo. UV downreguluje antiapoptotické proteiny FLIPL  a BCL –XL asi proto, že IR je ochrání, kdežto proapoptotický protein BAX byl snížen.

Neuroendokrinní melanocyt Pondělí, 14. prosinec 2009

Již před více než 15 lety byl melanocyt považován za buňku senzorickou a regulační se schopnostmi počítače, transformující externí i interní signály/energii v organizovanou regulační síť, udržující kožní homeostázu. To vše bylo potvrzeno hromadící se evidencí klasických stresových neurotransmiterů, neuropeptidů, hormonů, korespondujících receptorů. Tyto procesy byly ovlivněny UV radiací, biologickými faktory nebo stresem. Příkladem jsou katecholaminy, serotonin, N-acetyl-serotonin, melatonin, proopiomelanokortin-derived adrenokortikotropní hormon, β-endorfin nebo melanocyte-stimulating hormone-peptidy, kortikotropin releasing factor, příbuzné urokortiny a kortikosteroidy včetně kortisolu a kortikosterony stejně jako jejich prekurzory.

Dlouhodobé léčení bp kortikoidy Pondělí, 14. prosinec 2009

Superpotentní kortikoid byl aplikován pro lepší přežití pacientů s bulózním pemfigoidem. Celkem bylo sledováno 312 nemocných v několika centrech a pacienti byli do režimu zařazeni zcela náhodně. Dostávali denně clobetasol propionat krém 40g po dobu jednoho roku. Léčení se konalo v silném, ve středním a v malém režimu a podle toho byly upraveny dávky léku. Nebyly nalezeny významné rozdíly, jen ve Karnofskyho skóre se ukazovala být lepší slabá dávka. Tato dávka je až o 70 % redukována z kumulativní dávky kortikoidů a zlepšuje stav nemocných.

Standardy maligního melanomu Neděle, 13. prosinec 2009

U maligního melanomu je nebezpečné zejména jeho časné lymfogenní metastazování a současný stav ukazuje, že průměrný věk je 54 let. Incidence rok od roku stoupá, ročně zhruba o 5 %. Diagnostika se lepší rok od roku. Významnou pomocí je dermatoskopie a v neposlední řadě také identifikace a odstranění sentinelové uzliny.

Psoriáza je dosud považována za ucelenou chorobnou jednotku. Avšak existence velkých rozdílů mezi časnou a pozdní formou naznačuje distinktní fenotypy s rozdílnou patofyziologií a také léčebnou odpovědí. Byl vypracovám prospektivní dotazník pro sběr všech informací od 1484 pacientů. Statistika ukazuje šest skupin klinických symptomů pro různé fenotypy. Nálezy otvírají hlediska genetická, farmakogenetická, patofyziologická. Pak i terapie je přesnější na daleko homogenějších skupinách.

K marihuaně docela legálně Neděle, 13. prosinec 2009

Kanabinoidy a jejich deriváty obsahují přes 60 biologicky aktivních činidel, užívaných v přirodní medicíně již po celá staletí. Hlavní exogenní kanabinoid  Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) je psychoaktivní ingrediencí marihuany.

Ultrafialová UVA radiace způsobuje pokles Langerhansových buněk v místě ozáření. Bylo však zjištěno, že podobný účinek má UVA po ozáření oka nebo ucha, a to systémově u myší. K pokusu byli využiti samečci C57BL/6j. Po přikrytí těla fólií dostali 110kJ/m2. Hypofysektomie vymizení LC zabránila.

Poslední léta přinesla nové informace o biologii melanomu. Jde především o onkogeny a nádorové geny supresorové, epigenetické fenomény, signální cesty, rezistence k terapii a pivotní role imunitního systému i význam mezibuněčných interakcí, včetně interakce buňka-matrix.

Psoriáza a komorbidity. Sobota, 12. prosinec 2009

Četná pozorování demonstrují spojení mezi psoriázou a řadou komorbidit. Je řeč především o metabolickém syndromu a kardiovaskulárních nemocech a nyní také o osteoporóze. Existuje domněnka, že TNF-α je biologickým vysvětlením těchto spojení. Je diskutována komplexita spojení mezi psoriázou a komorbiditami, asi jako zbytek pomíchání, je hledána kauzalita a její limity, absolutní a relativní rizikové rozdíly a klinická relevance, jakož i vliv kliniky na vystupňování psoriázy až do obrazu systémové choroby.

miRNA A MELANOMY Sobota, 12. prosinec 2009

Ačkoliv deregulovaná exprese microRNA(miRNAs) zřetelně přispívá k vývoji a progresi všech typů lidského karcinomu, jsou údaje o změnách exprese miRNA hladiny v melanoblastomu velmi chudé.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 4 z 26

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist