Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Patogenní role infekce Streptococcus (S) pyogenes v chronické plakové psoriáze je obecně známá, ale nedostatečně definovaná. Autoři v této studii separovali buněčnou část a supernantantní proteiny S pyogenes  vysoce rezoluční dvojrozměrnou gelovou elektroforézou. Pak byla demonstrována diverzita séra a plazmatu IgGs reagující s částicemi proteomů bakterie. Ukázalo se, že podstatná část IgG-reaktivních proteinů je secernována ze S. pyogenes.

IL-20 je novým členem cytokinové rodiny IL-10 s pleiotropním efektem. Současná povědomost o spouštěcím a regulačním mechanizmu genu IL-20 je chudá. Účelem této studie je prozkoumat regulaci jeho exprese v normální keratinocytové kultuře. V průběhu studie se ukázalo, že p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) stejně jako inhibiční signální cesta κB kinase -NF-κB  jsou pro expresi IL-20 kruciální.

Vztah demodexu k rosacee Sobota, 17. březen 2007

Pacienti s papulopustulózní rosaceou mají na obličeji vysokou denzitu Demodex folliculorum, ale souvislost s rosaceou je stále diskutabilní. Selektivní antibiotika efektivně redukují kolonizaci, nicméně mechanizmus jejich účinku není znám. Ve studii byl izolován Bacillus oleronius z D. folliculorum  pacienta s papulozní rosaceou na obličeji. Tato bakterie produkuje antigen, který je schopen stimulovat periferní krevní mononukleáry u 16 z 22 (73 %) pacientů s rosaceou, ale jen u pěti ze 17 (29 %) kontrol (P = 0•0105).

Gen melanokortinového receptoru-1 (MCR 1) kóduje 7 transmembránových G-proteinových receptorů, které jsou exprimovány na melanocytech a buňkách melanomu. Změny jsou spojeny s barevnou změnou, která je patrna hlavně u zvířat. Většinou jde o mutaci nebo vůbec o ztrátu funkční aktivity.

Základem imunologie je lymfocyt, který reaguje na cizí antigen, ale toleruje vlastní tkáně. Schopnost rozeznat vlastní a cizí (self and not self) pochází z thymu, kde je většina buněk self-reaktivních eliminována. Ukazuje se však, že část takových selfreaktivních lymfocytů se eliminaci vyhne a místo toho se diferencuje jako specializované buňky regulační. Subpopulace selfreaktivních T buněk ovlivňuje silně právě self-toleranci a je cílem léčebných intervencí, hlavně u autoimunitních chorob, u nádorového růstu a u infekcí.

Intracelulární detaily ag prezentace Středa, 21. červenec 2004

Čerstvé nálezy fúze membrány endoplazmatického retikula s čerstvým fagosomem naznačuje, že tento periferní kompartment ve fagosomu a buňky dendritické mohou sloužit jako nejvhodnější organela pro prezentaci zevního antigenu ve spojení s MHCclassI. 

Cytotoxické T lymfocyty a přirození zabiječi zabíjejí svůj cíl tím, že secernují speciální granula, která obsahují potentní cytotoxické molekuly. Při studiu vzácných imunodeficiencí, ve kterých jsou tato granula poškozena, byly identifikováy proteiny, jako Rab-27 coby složka sekrečního mechanizmu těchto zabiječů. Jsou čerstvé doklady, že destrukce aktivovaných lymfocytů je důležitou složkou imuologické homeostázy. Ač sám proces, při kterém se to děje, není ještě dostatečně znám, je pravděpodobné, že to, co se děje v imunologické synapsi, umožňuje ostatním zabiječům bratrovražedný útok.

Malassezia a psoriáza Sobota, 26. listopad 107

Autoři kvantitativně analyzovali druhy Malassezie v různých kožních nemocech, především v šupinách psoriázy, a to pomocí real-time PCR (polymerase chain reaction).

<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 Další > Konec >>
Strana 26 z 26

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist