Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Účelem studie bylo zjištění významu stresu před a během areátní alopecie a vitiliga. Bylo sledováno celkem 45 ambulantů s areátou a 32 s vitiligem. Průměrný věk byl kolem 30 let. Více než 65 % případů v obou skupinách bylo porovnáno s 22 % nestresovaných pacientů. Alopetičtí pacienti popisovali především rodinné obtíže (45,6 % hlavně ženy), u vitiliga hlavní obtíží byly zkoušky (47 %). Všechny údaje v porovnání s kontrolami byly statisticky signifikantní. Stres zřejmě hraje důležitou roli na začátku jak areátní alopecie, tak vitiliga.

Vulvární prekancerózy u hiv+ žen Pondělí, 15. říjen 2007

V cervixu HIV infikovaných žen byly nalezeny menší počty Langerhansových buněk (LCs), což přispívá k progresi spinocelulárních intraepiteliálních struktur ve spojení s lidským papiloma virem (HPV). Tento vztah nebyl dosud sledován ve vulvě. Účelem této studie je srovnání denzity S100+ LC ve vulvárních intraepiteliálních neoplaziích (VIN) u HIV-pozitivních a HIV-negativních žen. Je to studie retrospektivní, do sledování bylo zahrnuto také kouření.

Již dříve bylo zjištěno, že oligonukleotidy homologních telomer mohou indukovat vedle jiného také zvýšenou melanogenezi. Bylo provedeno monitorování vlasové pigmentace ve foliklu konfokálním mikroskopem při FITC značení při podávání thymidin nukleotidu pTT myším. Teprve ve druhém týdnu bylo pozorováno ztmavnutí chlupů během anagenu, aniž by se změnily ostatní parametry oproti kontrolám.

Hypoxická angiogeneze v praxi Neděle, 07. říjen 2007

Angiogeneze hraje významnou roli v organ specifické autoimunitě, hlavně u imunity opožděné. Indukována může být hypoxií cestou Hia-1α (hypoxia inducible factor) s indukcí proangiogenních mediátorů.

Fetální buňky v graviditě vstupují do mateřské cirkulace a mohou podle potřeby adoptovat velice různé fenotypy. Endotelie, které se dostanou k místům zranění, formují nové cévy.

Myš - kmen s bledým uchem (ep) - je modelem syndromu Heřmanského–Pudláka typ 1 (HPS-1), autosomálně recesivní poruchy, která ředí pigment, vyvolává oční poruchy, krvácivou diatézu, plicní fibrózu a granulomatózní kolitidu. Myši ep mají kožíšek zbarvený podobně jako černý kmen C57BL/6. Nicméně, uši a ohon ep myší jsou nápadně hypopigmentované ve srovnání s kontrolními zvířaty. To ukazuje na genovou mutaci v diferenciální regulaci melanocytové funkce v kůži na zádech oproti kůži na uších a na ohonu.

Vývoj topických mikrobicidů pro prevenci HIV je velmi aktivní. Účelem této práce je testovat schopnosti potentního inhibitoru membránové fúze C34, HIVgp41 antagonisty, zablokovat HIV infekci lidských Langerhansových buněk (Lc) v epiteliálním prostředí, které napodobuje hlavní cestu HIV infekce.

Opioidní receptory  - (MOR) a κ- (KOR) jsou součástí regulace homeostázy non-neuronálních buněk, např. keratinocytů, a také pocitů jako je bolest a chronický pruritus. Autoři studovali kožní fenotyp po vypuštění těchto receptorů a zároveň hledali souvislost se suchostí kůže vzhledem k epidermální síle, četnosti nervových zakončení, zánětlivých buněk infiltrátu (žírné bb. a CD4+ lymfocyty) a také škrábání.Psoriasis vulgaris a atopická dermatitida mají řadu společných rysů, jako chronický kožní zánět a porušenou funkci epidermální bariery. Genový přehled ukázal jasné přesahy lokusů pro obě choroby včetně chromozomálních regionů 1q21, 3q21, 17q25, a 20p12. Nedávno byly nalezeny dvě varianty se ztrátou funkce v genu, který koduje filaggrin na 1q21, výrazně spojené s atopickou dermatitidou. Bylo vyšetřeno 375 psoriatických pacientů s možným genetickým přesahem, 375 pacientů s psoriatickou artritidou a provedeno 376 kontrol.

Elafin má primární strukturu se dvěma funkčními doménami: doménu transglutaminázového substrátu na N-terminálu a doménu proteázového inhibitoru na C-terminálu. Elafinová exprese byla dosud zmiňována jen v epitelu. Akumulace elafinu byla detekována histochemicky v aktinické elastóze ve sluncem poškozené kůži. Vystavení normální kůže UVA indukuje expresi elafinu v kolokalizaci s elastickými vlákny. Po inkubaci transglutaminázové domény elastinu a elastinových molekul v přítomnosti transglutaminázy tkáňové in vitro se formují vyšší molekulární komplexy na SDS-PAGE.

<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 Další > Konec >>
Strana 25 z 26

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist