Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Ichtyosis vulgaris je běžná genetická choroba s prevalencí 1:250-1000 v celkové populaci. Je tu souvislost s filagrinovou mutací a je to predispozice pro AD. Autoři zkoumají souvislost s epidermální bariérou a se sítí dendritických buněk a také hledají korelaci pro genotyp/fenotyp.

Krevní kapiláry mají kontinuální bazální membránu, obklopenou vrstvou hladkého aktinového svalstva a pericyty. Lymfatické kapiláry maji diskontinuální bazální membránu a žádné pericyty nebo svalové buňky. Jejich krevní a lymfatické cévy se liší jak morfologicky, tak i v expresi proteinů.

Jestliže je u herpetiformní dermatitidy bezglutenovou dietou stabilizována sérová hladina IL-8, pak je to spojeno s redukcí IL-8 mRNA exprese ve střevní sliznici a se sérovou IgA hladinou protilátek transglutaminázových. Je zřejmé, že takový projev gastrointestinálního zánětu indukuje prozánětlivý profil v cirkulujících buňkách, a to i při malém zvýšení lokálních cytokinů.

Škrábání, ige a Alergický Zánět Neděle, 18. listopad 2007

Můstek mezi vrozenou adaptivní imunitou při alergickém zánětu může být také neuromedin, neuropeptid z keratinocytů. Jeho produktem je škrábání a IgE pro omezení TLR-2 dependentní vrozené imunitní odpovědi.

V řadě tkání představují tight -, gap.- a adherující spoje významné intercelulární kanály a jejich objevování je v posledních několika letech umožněno vysvětlováním mutací jejich proteinů. Byly nalezeny 4 mutace  klaudinu v tight junctions, 9 proteinů gap junction (konnexin), kadherin jako jediný v adherentním spoji a 8 přímo v desmosomech (plakofilin atd).

Patogeneze vitiliga Čtvrtek, 15. listopad 2007

Patogeneze vitiliga je stále ještě záhadná. Roli hrají především geny a současný výzkum se zabývá identifikací těchto genů. Vše ukazuje především na autoimunitu, kde se setkávají tři složky: imunitní systém, spouštěč z okolního prostředí a další zevní faktory ve spojení s cílovou tkání. Precipitující faktory mohou navodit poškození melanocytu u geneticky náchylných osob s následnou smrtí buněk, ztrátou tolerance a indukcí autoimunity namířené na melanocyt. Další výzkum je v práci.

Interleukin-31 a svědění kůže Pondělí, 12. listopad 2007

Nově objevený T-buněčný cytokin IL-31 vyvolává u transgenních myší silný pruritus a dermatitidu cestou heterodimerického receptoru, který je složen z IL-31 receptoru a z receptoru onkostatinu M. Expresi IL-31 akutně indukuje  stafylokokový superantigen, také je ho nadměrné množství v aktivovaných leukocytech při atopické dermatitidě.

Role ige v autoimunitě Pondělí, 12. listopad 2007

IgG protilátky proti bulóznímu pemfigoidu 180 mohou být primárním patogenem v tomto onemocnění. Byla izolována séra dvou pacientů a další dvě jako kontrola.

Úlohou HGF je, aby fungoval jako růstový faktor melanocytů. Autoři vyšetřili pravidelnost produkce GF a jeho nepřímo vyvolanou fibroblastovou sekreci z keratinocytů.

Galaninu podobný peptid (GALP) patří do rodiny peptidů extenzivně se štěpících v myších tkáních. Jeden odštěpek vylučuje exon 3, a to  vede k novému peptidu a k stop kodonu po 49 aminokyselinách.

<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 Další > Konec >>
Strana 22 z 26

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist