Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Bojte se slunce na dovolené u moře Čtvrtek, 17. prosinec 2009

U bělochů je hlavním rizikovým faktorem velké množství pigmentových névů. Celkem 754 anglických žen (18-46) bylo vyšetřeno v letech 1997-2000 s ohledem na UV expozici. Byly nalezeny atypické névy a posuzováno stárnutí kůže (mikrofoto). Vliv měly hlavně dovolené v horkých pásmech zeměkoule, zejména u žen mladších, a to na  trupu a na dolních končetinách.

Azolová antimykotika zasahují do farmakokinetiky spolupodaných léčiv několika způsoby: biotransformace inhibicí aktivity P450, interakce s transportními proteiny a s nukleárními receptory. Ligandy PXR ovlivňují biotransformační enzymy a ovlivňují jejich farmakokinetiku i rovnováhu některých fyziologických procesů.

Genetka psoriázy Čtvrtek, 17. prosinec 2009

Již dlouho byla podezřívána genetická varianta, jako hlavní složka psoriázy. Nyní se objevila HLA-Cw6 na chromozomu 6 jako riziková varianta v lokusu PSORS1 [MIM 177900]. Jsou prezentovány i další nálezy v širokém genomovém spektru, kódující cytokiny s funkční relevancí k psoriáze.

Aby byl určen pigmentový typ, který určuje rozdíly v epidermální funkci, bylo studováno stratum corneum (SC) pH, homeostáza permeabilitní bariéry a SC integrita u tří geograficky odlišných typů. Na Fitzpatrickově škále byly studovány typy IV a V: mají nižší pH - kolem 5, posílenou integritu po stripingu (TEWL) a rychlejší uzdravení bariéry – ve srovnání s ostatními typy Fitzpatrickovy škály.

Protein p53 je důležitý transkripční faktor a nádorový supresor, který je indukován jako odpověď na mnohé formy buněčného stresu. UVA iradiace lidských melanocytů generuje druhy reaktivního kyslíku, který mění redox rovnováhu v buňkách a je provázen translokací p53 do mitochondrií. Naproti tomu UVB nepostihuje redox status a p53 je translokováno do jádra. UVA/B indukovaná apoptóza intrinzickou cestou je rozpoznána jako translokace Bax do mitochondrií, uvolněním cytochromu c a aktivací kaspáz.

ZÁVAŽNÉ ÚKOLY PRO miRNA Středa, 16. prosinec 2009

miRNA jsou jednořetězové regulátory RNA, vyskytující se často v klastrech. Dřívější práce ukázaly jejich důležitou roli ve vývoji tkání a také v kancerogenezi. Jejich přesná role však není známa. Na sofistikovaném pokusu s transgenními myšmi se ukazuje, že exprese miRNA umožňuje manipulaci individuálních funkcí miRNA. Tato práce slouží jako model pro studium genové regulace cestou miRNA při vývoji genové terapie.

Natural killers Úterý, 15. prosinec 2009

Přirození zabíječi - natural killers  (NKT) jsou jedinečnou skupinou T buněk, které vykazují NK markry (CD161 a CD94), stejně jako T-buněčné receptory (TCR) α a β, s restringovaným repertoárem, které je odlišují od NK buněk, jež postrádají TCR, také neinteragují s peptidovými antigeny, prezentovanými MHC class I a II.

Kofein brání kůži proti slunci Úterý, 15. prosinec 2009

Výskyt maligních nádorů „po slunci“ stoupá. V myším experimentu se ukazuje, že po kofeinu orálním i lokálním se zvýší apoptóza UVB ozářených keratinocytů. Je tedy možné, aby bylo poškození DNA zastaveno a je tím poskytnuta zbraň v boji proti nemelanomovým nádorům kůže. Tak se boj zmenšuje na kažodenní kávu.

Co víme o melatoninu Úterý, 15. prosinec 2009

Melatonin, jeden z nejstarších pleiomorfních hormonů, je stále důležitý pro soužití se zevním prostředím. Melatonin reguluje chronobiologicky reprodukci, fenotyp a funkci prsní žlázy. Jako produkt glandula pinealis má veliké spektrum funkcí od radikálního úklidu, kontroly váhy, posílení hojení, to vše na podkladě cirkadianové exprese genů a modulace sekundární signalizace endokrinní.

Incidence kožního melanoblastomu se v posledních 25 letech více než zdvojnásobila. Jsou to ve všech věkových kategoriích přes 3 %. U mladých  žen stoupl až o 10 %. Účinným zákrokem je včasná detekce a excize CMM, ale diseminované formy jsou ke každé terapii rezistentní a mají špatnou prognózu. Expozice slunci je veliké riziko pro melanom.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 3 z 26

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist