Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Atopická dermatitida je multifaktoriální chronická nemoc kůže s defektní bariérou a zvýšenou susceptibilitou k infekci. Lidské katelicidiny LL-37 jsou důležité v obraně. Autoři studovali jejich expresi u pacientů s různou závažností choroby a srovnávali se zdravou kůží. Byly analyzovány hladiny mRNA pomocí reverzní PCR. U pacientů s AE byla signifikantně zvýšená hladina LL-37 jak v lezích, tak i mimo ně. Nálezy nebyly ve shodě se závažností postižení. V defektu kůže byly v puchýřcích vždy LL-37. Pacienti s AE vykazovali zvýšenou expresi LL-37 v lezích, a to ukazuje na spojení s reepitelizací.

Směr diferenciace pilomatrikomu Neděle, 20. prosinec 2009

Existuje domněnka, že Pilomatrikoma se diferencuje na matrix vlasu a na kortex. Autoři sledovali expresi keratinu a filaggrinu histochemicky u 53 případů s použitím 10 monoprotilátek. Infundibulum bylo pozitivní na K1, K10 a filaggrin s tricholemální keratinizací pozitivní na K14 a -16. Vlasový bulge byl K19+.

Byla provedena podrobná studie toho, co podmiňuje prevalenci a závažnost vulgární akné u dospělých a byly hledány faktory, které ovlivňují riziko těžších forem. Akné bylo klinicky určeno a posouzena souvislost s rodinnou anamnézou, jídelními návyky, emočními stresy, menses a také kouřením – vše zahrnuto v dotazníku. Hlavní soubor byl 1002 žáků kolem 16. roku. Celková prevalence byla 93,9 % chlapci a 92 % pro dívky. Mírné až těžké akné bylo nalezeno ve 14 %, u 9,8 % bez rodinné anamnézy.

TSH reguluje syntézu tyreiodního hormonu skrze receptory (TSH R), které jsou exprimovány na epiteliálních buňkách. Protože jsou úzké vztahy mezi hormonem a foliklem vlasu (HF), je otázka, zda HF je citlivý na hormon. Je spojen s hypotyreoidismem, zvýšení hladiny TSH vede klinicky ke ztrátě vlasů – může lidský HF být přímo cílem TSH? Odpověď je zkoumána mikrodisekcí pro TSH-R mRNA.

Propionibacterium acnes je považováno za součást těžké formy akné, není však jasné, zda tento bacil přímo ovlivňuje lipogenezi v mazových žlázách. Autoři provedli pokusy s kulturou P. acnes (acnes-CM) a s formalinem zabitých P. acnes (F-acnes) V P. acnes (F-acnes) sebocytech křečka se zvýšila formace lipidových intracelulárních kapek a také syntéza triacylglyceridu jako následek aktivity diacylglycerol acyltransferázy a zdá se, že to vše je součástí zhoršení choroby.

Co víte o osteopontinu? Sobota, 19. prosinec 2009

Osteopontin (OPN) je glykoprotein exprimovaný různými tkáněmi a buňkami. Má široké spektrum variant, jako je sekreční (sOPN) a intracelulární (iOPN) protein a jeho posttranslační modifikace a proteolytické zlomy vysvětlují mnohočetnost funkcí. Vědomosti se zvětšují a lze určit, které receptory OPN isoforem se kam váží a které signální cesty prostředkují různé OPN funkce. sOPN interaguje s integriny a CD44, prostředkuje buněčnou adhezi, migraci nebo nádorovou invazi a má také Th1 cytokinovou funkci a antiapoptotický efekt.

Jak to tedy je s tnf? Pátek, 18. prosinec 2009

Tumour necrosis factor (TNF) je významný prozánětlivý cytokin a byla prokázána jeho schoppnost indukovat rychlou hemoragickou nekrózu v experimentální rakovině. Během dalšího zkoumání této protirakovinné obrany se ukázalo, že TNF funguje i opačně, totiž v podpoře rakovinného bujení. Autoři hodnotí vztahy mezi rakovinou a zánětem, když TNF je jak cílem, tak i terapií nádoru – nebo obojí.

Jizvící alopecie (CA) jsou skupina zánětlivých vlasových poruch s nejasnou patogenezí a jsou charakterizovány permanentní destrukcí foliklu. Současné terapie jsou neúčinné, protože molekulární báze choroby je nejasná. Pravděpodobně jde o klesající expresi genů, které jsou zapotřebí k lipidovému metabolizmu a k peroxisomové biogenezi.

Co víme o atomové mikroskopii? Pátek, 18. prosinec 2009

Vývoj atomové mikroskopie (AFM) v posledních 20 letech zvětšil podstatně svůj význam ve vědě také v různých částech biologie a stal se rutinní metodou pro sledování strukturální charakteristiky povrchů. Vedlejším produktem AFM je ovládnutí tvaru špičky a geometrie apexu na konci špičky. Konvenční mikroskop poskytuje obraz pyramidy a poloměr ohybu je charaktreristicky menší než 10 nm.

Spotřeba polyfenolů v zeleném čaji v pitné vodě je u myší prevencí proti nádorům. Vysvětlení zatím chybí. V pokusech na myších se ukazuje, že podání polyfenolů v pitné vodě redukuje vývoj nádorů po UVB. Polyfenoly redukují hladinu zánětlivých markrů a prozánětlivých cytokinů (cyclooxygenase-2, prostaglandin E2, proliferating cell nuclear antigen and cyclin D1).

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 2 z 26

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist