L700 - Acne vulgaris

Neděle, 20. červen 2010

L700 - Acne vulgaris

Byla provedena podrobná studie toho, co podmiňuje prevalenci a závažnost vulgární akné u dospělých a byly hledány faktory, které ovlivňují riziko těžších forem. Akné bylo klinicky určeno a posouzena souvislost s rodinnou anamnézou, jídelními návyky, emočními stresy, menses a také kouřením – vše zahrnuto v dotazníku. Hlavní soubor byl 1002 žáků kolem 16. roku. Celková prevalence byla 93,9 % chlapci a 92 % pro dívky. Mírné až těžké akné bylo nalezeno ve 14 %, u 9,8 % bez rodinné anamnézy.

Additional Info

  • Literatura Zahra Ghodsi, S. et al.: Prevalence, Severity, and Severity Risk Factors of Acne in High School Pupils: A Community-Based Study. J Invest Dermatol (2009) 129, 2136–2141
Typ příspěvku: Referát

Propionibacterium acnes je považováno za součást těžké formy akné, není však jasné, zda tento bacil přímo ovlivňuje lipogenezi v mazových žlázách. Autoři provedli pokusy s kulturou P. acnes (acnes-CM) a s formalinem zabitých P. acnes (F-acnes) V P. acnes (F-acnes) sebocytech křečka se zvýšila formace lipidových intracelulárních kapek a také syntéza triacylglyceridu jako následek aktivity diacylglycerol acyltransferázy a zdá se, že to vše je součástí zhoršení choroby.

Additional Info

  • Literatura Linuma, K. et al.: Involvement of Propionibacterium acnes in the Augmentation of Lipogenesis in Hamster Sebaceous Glands In Vivo and In Vitro. J Invest Dermatol (2009) 129, 2113–2119
Typ příspěvku: Referát

Akné a antimikrobiální peptidy

Středa, 12. prosinec 2007

Etiologie akné je neznámá, ačkoli exacerbující symptomy jsou spouštěny v rámci přirozené imunity, např. katelicidinem jako antimikrobiálním peptidem. Pacienti s rosaceou mají v kůži abnormálně vysokou hladinu katelicidinových peptidů a proteolyticky jsou tyto peptidy odlišné od peptidů normálních osob v obličejové kůži.

Additional Info

  • Literatura Yamasaki, K. et al: Increased serine protease activity and cathelicidin promotes skin inflammation in rosacea. Nature Medicine 13, 975 - 980,2007
Typ příspěvku: Referát

Nová terapie akné?

Pátek, 30. listopad 2007

Existují čtyři sloupy, na kterých spočívá patofyziologie vulgární akné. Autoři použili pro topickou aplikaci citrusový polymetoxy flavonoid-nobiletin, který snižuje na povrchu kůže triacylglyceroly a velikost mazových žláz s inhibicí na diacylglycerol acyltransferáze závislé syntézy triacylglycerolu, také sebocytovou proliferaci i epidermální hyperkeratinizaci.

Additional Info

  • Literatura Takashi Sato et al.: A citrus polymethoxy flavonoid, nobiletin inhibits sebum production and sebocyte proliferation, and augments sebum excretion in hamsters. J invest Dermatol 127, 2740-2748, 2007
Typ příspěvku: Referát
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist