L409 - Psoriáza, NS

Neděle, 20. červen 2010

L409 - Psoriáza, NS

Psoriáza je dosud považována za ucelenou chorobnou jednotku. Avšak existence velkých rozdílů mezi časnou a pozdní formou naznačuje distinktní fenotypy s rozdílnou patofyziologií a také léčebnou odpovědí. Byl vypracovám prospektivní dotazník pro sběr všech informací od 1484 pacientů. Statistika ukazuje šest skupin klinických symptomů pro různé fenotypy. Nálezy otvírají hlediska genetická, farmakogenetická, patofyziologická. Pak i terapie je přesnější na daleko homogenějších skupinách.

Additional Info

  • Literatura Guinot, Ch., Latreille, J., Perrussel, M., Doss, N., Dubertret, L. on behalf of the French Psoriasis Group: Psoriasis: characterization of six different clinical phenotypes. Experimental Dermatology, Volume 18 Issue 8, Pages 712 – 719, 2009
Typ příspěvku: Referát

Psoriáza a komorbidity.

Sobota, 12. prosinec 2009

Četná pozorování demonstrují spojení mezi psoriázou a řadou komorbidit. Je řeč především o metabolickém syndromu a kardiovaskulárních nemocech a nyní také o osteoporóze. Existuje domněnka, že TNF-α je biologickým vysvětlením těchto spojení. Je diskutována komplexita spojení mezi psoriázou a komorbiditami, asi jako zbytek pomíchání, je hledána kauzalita a její limity, absolutní a relativní rizikové rozdíly a klinická relevance, jakož i vliv kliniky na vystupňování psoriázy až do obrazu systémové choroby.

Additional Info

  • Literatura Nijsten, T., Wakkee, M.: Complexity of the Association Between Psoriasis and Comorbidities. Journal of Invest Dermatol (2009) 129, 1601–1603
Typ příspěvku: Referát

Chronicita psoriázy?

Pátek, 11. prosinec 2009

Buňky T helper (Th) 17 jsou zavzaty do psoriatické patogeneze, ale bližší mechanizmus není znám. Imunobarvení na IL-17A a IL-22 ukazuje četné buňky v psoriatické lézi s produkcí těchto cytokinů. Byl také prokázán TNF-α, který výrazně zvyšuje expresi chemokinu CCL 20 a chemokinového receptoru CCR6 ligandu, a to v momolayeru v závislosti na dávce a na čase.

Additional Info

  • Literatura Harper, E.G. et al.: Th17 Cytokines Stimulate CCL20 Expression in Keratinocytes In Vitro and In Vivo: Implications for Psoriasis Pathogenesis. J Invest Dermatol (2009) 129, 2175–2183
Typ příspěvku: Referát

Experimenty v patogenezi psoriázy

Čtvrtek, 10. prosinec 2009

Psoriáza je chronická porucha s dosud neobjasněnou patogenezí, i když postihuje 2-3 % populace. Výzkum stojí na zvířecích pokusech. V předchozí práci autoři použili CD18 hypomorfické myši, které se vyznačují sníženou expresí  2-integrinů (CD11/CD18) na 2-16 % hladiny volně žijících myší. Záleží však také na přítomnosti CD4+ T-buněk. V této práci je zkoumána úloha aktivovaných makrofágů u zmíněného modelu myší s důrazem na pravděpodobný význam aktivace makrofágů uvnitř kůže.

Additional Info

  • Literatura Wang, H. et al.: Key Role of Macrophages in the Pathogenesis of CD18 Hypomorphic Murine Model of Psoriasis. Journal of Invest Dermatol (2009) 129, 1100–1114
Typ příspěvku: Referát

Ústředním projevem zánětu u chorob jako je psoriáza nebo atopická dermatida je výron neutrofilů, které se pohybují paracelulárně mezibuněčnými junkcemi nebo i transcelulárně.

Additional Info

  • Literatura Shana Marmon et al.: Transcellular migration of neutrophils is a quantitatively significant pathway across dermal microvascular endothelial cells. Experimental Dermatology, 88 - 90 , 2009
Typ příspěvku: Referát

Leptin a psoriáza

Pátek, 23. říjen 2009

Současné studie poukazují na spojení psoriázy s obezitou a kardiovaskulárními chorobami. Leptin, peptidový hormon secernovaný hlavně v tukové tkáni, je součástí regulace energetického příjmu i výdaje. Má i imunologický význam, včetně indukce produkce prozánětlivých cytokinů. Autoři vyšetřili séra 43 pacientů s psoriázou s normálním BMI na hladinu leptinu imunoabsorpcí a imunohistochemicky. Současně bylo vyšetřeno i 10 zdravých kontrol.

Additional Info

  • Literatura Çerman, A.A. et al.: Serum leptin levels, skin leptin and leptin receptor expression in psoriasis. British J Dermatol 159/4, 820 – 826.
Typ příspěvku: Referát

Současné způsoby terapie lupenky jsou vesměs nepříjemné. Autoři srovnávají Daivobet 1x a 2x denně pro léčení kštice (calcipotriol 50 μg g−1 plus betamethasone 0•5 mg g−1 (as dipropionate) (Xamiol®; LEO Pharma A/S, Ballerup, Denmark). Kůra 8 týdnů v řadě center a ještě také srovnání kalcipotriol soluce. U 207 nemocných Daivobet a u 105 soluce. Rychlé zlepšení u Daivobetu při minimu vedlejších projevů. Zajímavé je, že lepší bylo 1x denně nežli 2x.

Additional Info

  • Literatura Kragballe, K. et al.: Efficacy and safety of calcipotriol plus betamethasone dipropionate scalp formulation compared with calcipotriol scalp solution in the treatment of scalp psoriasis: a randomized controlled trial. British Journal of Dermatology, Volume 161 Issue 1, Pages 159 – 166, 2009.
Typ příspěvku: Referát

Antimikrobiální peptidy ve své přirozené produkci chrání celý organizmus proti infekcím.

Additional Info

  • Literatura Richard L Gallo: Sounding the Alarm: Multiple Functions of Host Defense Peptides. J. Invest Dermatol 128, 5– 6, 2008
Typ příspěvku: Referát

Genetické podrobnosti u psoriázy

Středa, 10. prosinec 2008

Genetická báze psoriázy je dlouho sledovaná, včetně rizika postižení dalších členů rodiny. Přitom je zřejmé, že jsou to především regulující geny IL-12 a IL-23. Je zdůrazněna příbuznost choroby s chorobou Crohnovou, u níž je pětkrát větší pravděpodobnost výskytu psoriázy, nežli v ostatní populaci. Obě choroby odpovídají na terapii anti-TNF-α.

Additional Info

  • Literatura Zell, D. et al.: Genetic Alterations in Psoriasis. J Invest Dermatol (2008) 128, 1614
Typ příspěvku: Referát
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>
Strana 1 z 3

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist