Atopická dermatitida se primárně objevuje v dětství. U takových pacientů je třeba velká obezřetnost při použití kortikoidů vzhledem k jejich vedlejším účinkům. Užitečné mohou být především inhibitory kalcineurinu, jako je pimekrolimus, ale i tam je třeba obezřetnosti, protože s preparáty není zatím dost zkušeností. Pro toto posílení byl proveden pokus s aplikací pimekrolimu a kortikoidů u novorozených myšek. Byla jasně snížena schopnost přežití po kortikoidech, ale po pimekrolimu se nestalo nic.

Diagnóza

Biologické hodiny v kůži

Středa, 09. prosinec 2009

Savčí centrální cirkadiální krokoměr, umístěný v suprachiasmatickém jádře hypotalamu, synchronizuje hodiny v periferních tkáních. Kůže přejímá vliv centrálních hodin, které asi fungují ve většině kožních buněk a mohou ovlivnit regulaci různých cirkadiálních fenomenů, včetně buněčné proliferace.

Studie mebránových proteinů objevují přímé spojení mezi lipidovým prostředím a strukturou a funkcí některých těchto proteinů. Ačkoliv některé výsledky obsahují specifické chemické interakce mezi lipidy a zbytkem proteinů, lze mnohému porozumět v pojmech proteinem navozeného zmatečného tvaru membrány. Taková zmatení - perturbace bez požadavku energie lze stanovit kvantitativně a měření kanálových průchodů v modelovém systému membránových proteinů s jejich lipidovým partnerem jsou v současnosti potvrzena jednoduchým modelem.

Ústředním projevem zánětu u chorob jako je psoriáza nebo atopická dermatida je výron neutrofilů, které se pohybují paracelulárně mezibuněčnými junkcemi nebo i transcelulárně.

Diagnóza

Typy dendritických buněk v kůži

Úterý, 08. prosinec 2009

Dendritické buňky (DCs) jsou heterogenní skupinou buněk, které prezentují antigen a jsou důležité jak v přirozené, tak v adaptivní imunitě. I když jsou v těle různé DC populace, je hlavně zdůrazněna kapacita antigen prezentace a aktivace naivních T-buněk.

Biologie nehtu

Úterý, 08. prosinec 2009

Nehtová destička je produktem nehtové matrix. Její biologie je závislá na několika komponentách: okolní tkáň- perionychium a kostěnná část prstu. Germinální matrix nehtovou destičku formuje, její proximální čast řídí superficiální třetinu nehtu, distální pak zajišťuje dolní dvě třetiny. Nehet je proximálně ukotven v invaginaci, která je v rovině okolní kůže, laterálně je nehet ponořen do laterálních rýh.

Diagnóza

Porozumět molekulární kontrole v krvi a vývoji imunitních buněk je největší zájem biomediciny, protože to umožňuje stanovit strategii léčení chorob, jako je leukemie, autoimunita a chronický zánět.

Diagnóza

Abnormální imunitní odpověď byla dlouho považována za patoetiologii polymorfní světelné erupce (PLE). Současné poznání ukazuje, že PLE pacienti jsou rezistentní vůči imunitně supresivnímu efektu slunečního světla, což je přímý následek slunečního ozáření. Je to prevence vůči světlem indukovaným novým antigenům v kůži. Celá studie je zaměřena na imunologické změny v PLE a na patogenní význam chorobného stavu a kožní karcinogeneze.

Diagnóza

Mechanotransdukce a ateroskleróza

Pondělí, 07. prosinec 2009

Síly spojené s krevním proudem jsou největší determinantou vaskulární morfogeneze a fyziologie. Proud krevní je významný pro vývoj v embryogenezi a pro regulaci cévního diametru v dospělosti. Je to i klíč k arterioskleroze.

Aktuální pohled na ekzémy

Pondělí, 07. prosinec 2009

Ekzémy reprezentují velice rozličnou skupinu chorob v podstatě zánětlivých, jejichž definice a patomechanizmus jsou ale často zmatečné a kontroverzní.V tomto tisíciletí se objevuje nový, lepší pohled. Výzkum se zaměřil na epidermis a na řadu signálních cest, směřujících ke spongióze, stejně jako vztah k proliferaci, ke generaci prozánětlivých faktorů a k formování bariéry ve stratum corneum.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 7 z 27
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist