Vědomostní test - RVD 6/2022

Otázka 1: Takzvaná triáda ve spojení s patou charakterizuje:


Otázka 2: Mezi výhody při odstranění krytu puchýře náleží:


Otázka 3: V klasifikaci obezity dle WHO, označujeme jako „triple obézní“/mega obézní, pacienty s:


Otázka 4: Jakou kombinací antibiotik zahajujeme léčbu NSTI?


Otázka 5: Komunikace s pacientem podle zásad PCC:


Otázka 6: Péče zaměřená na člověka využívá při budování vztahu mezi zdravotníkem a pacientem:


Otázka 7: Indikací k ponechání „open abdomen“ v managementu abdominální katastrofy není:


Otázka 8: Jaká je nejčastější etiologie břišních katastrof?:


Otázka 9: Infekce měkkých tkání dělíme dle::


Otázka 10: Pro léčbu akné se jako nejlepší jeví kombinace antihistaminika s:


Click on the image to change it

 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist