SETKÁNÍ DERMATOVENEROLOGŮ KRAJE VYSOČINA a PŘIZVANÝCH HOSTŮ

Čtvrtek, 12. září 2013
Hodnocení článku
(0 hlasy)
Pozorně poslouchající dermatologové Pozorně poslouchající dermatologové

9. září 2013 se v penzionu Rytířsko u Jihlavy uskutečnilo setkání dermatovenerologů kraje Vysočina a přizvaných hostů. Semináře tohoto typu jsou pořádány dermatovenerologickým oddělením Nemocnice Jihlava pravidelně 3x ročně již více než 10 let, v posledních 3 letech jsou zařazeny do akcí garantovaných ČLK a ČDS a jsou hodnoceny kreditními body.

Zářijového semináře se ze zúčastnilo více než šedesát osob nejen z okresů kraje Vysočina (Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov), ale přijeli i hosté z celé České republiky - z Prahy, Benešova, Hradce Králové, Pardubic, Svitav, Litomyšle, Českých Budějovic, Šumperka, Olomouce, Brna, Znojma a dalších míst Čecha Moravy. Pozvání přijali i zástupci České dermatovenerologické společnosti - místopředseda docent Karel Ettler, CSc. a vědecká sekretářka asistenka MUDr. Nina Benáková, Ph.D. Přednáškový sál byl zaplněn do posledního místa.

 

Každé setkání je vždy zaměřeno na určitou oblast dermatovenerologie. Tentokrát byly hlavním tématem KAZUISTIKY. Seminář zahájili MUDr. Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava, MUDr. Štefan Dubáň, přednosta kožního oddělení v Jihlavě a MUDr. Zuzana Nevoralová, PhD., odborný garant akce. Ta také předala přečetla zdravici předsedy České dermatovenerologické společnosti profesora Petra Arenbergera, DrSC., MBA, který nakonec na setkání nemohl přijet, protože se musel účastnit vědecké konference v New Yorku.

Přednášky byly rozděleny do dvou bloků.
První přednášku s názvem Acne inversa přednesl docent MUDr. Karel Ettler, CsC. Uvedl případ pacientky s závažnou formou acne inversa a morbus Crohn. Veškerá předchozí léčba byla bez efektu, ke zlepšení choroby vedla až léčba biologikem - adalimumabem.
Primař MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D. ukázal zajímavý případ Erythema necrolyticum migrans. Tato kožní choroba má charakteristický klinický obraz a u pacienta vedla k odhalení skrytého tumoru, který pak mohl být včas odstraněn.

Primař MUDr. Luboš Drlík se již mnoho let zabývá projevy na kůži způsobenými roztoči. V přednášce Akarodermatitidy uvedl nejdříve možné zástupce této skupiny parazitů, v druhé pak mnoho zajímavých případů postižených pacientů.

Primařka MUDr. Alena Čermáková popsala komplikovaný případ pyoderma gangrenosum. Pacient byl postižen mnohočetnými projevy choroby a až důsledná a dlouhodobá léčba imunosupresivy vedla ke zlepšení těžkého stavu pacienta a následně ke zhojení.
Mladičká MUDr. Sandra Bogorová z kožního oddělení v Třebíči se mezi primáři neztratila. Popsala kožní obtíže pacientky s diagnózou sclerodermia circumscripta generalisata. Prošetření postižené vedlo k odhalení benigního tumoru žaludku, systémové postižení základní chorobou naštěstí nebylo zjištěno.

První část semináře zakončil primař MUDr. Josef Leichter tématem Nekróza kůže u nestandardního pacienta. Jednalo se nikoliv o člověka, ale o psa, který měl defekty v důsledku plasmocytózy. Léčba byla vedena ale stejným způsobem jako v lidské dermatologii.
Druhou část semináře zahájila MUDr. Jitka Dobešová tématem stále aktuálnějším: Právní aspekty v lékařství. Zaměřila se zejména na oblast dermatologie.

Asistentka MUDr. Nina Benáková, Ph.D. přednesla velmi zajímavě zpracované téma s názvem Red face. Spojila teorii a kazuistiky s testem pro všechny přítomné. Ukázala, co všechno může být příčinou „červené tváře“.
MUDr. Jiřina Bartoňová se zabývá dětskou dermatologií a proto také referovala případ hocha s vzácným Wellsovým syndromem.

Přednáška MUDr. Petr Třeštíka Kazuistiky ze Svitav byla jako obvykle přehlídkou celé řady vzácných i méně vzácných kožních chorob, perfektně obrazově zdokumentovaných. Pan doktor poukázal především na velmi výrazný nárůst tumorů ve své praxi.
Závěrečnou přednášku přednesla domácí MUDr. Zuzana Nevoralová, PhD. Popsala čtyřicetilou pacientku se závažným případem kožní vaskulitidy, kde ani velmi podrobným vyšetřením nebylo zjištěné systémové vaskulitické postižení. Překvapením bylo zjištění těžké formy Crohnovy choroby s asymptomatickým průběhem. Vaskulitida byla extraintestinálním projevem střevní choroby.

Semináře pořádané dermatovenerologickým oddělením Nemocnice Jihlava jsou mezi lékaři kraje Vysočina velmi oblíbené. O tom svědčí i vysoká účast na každém z nich. Velmi rádi přijíždějí i pozvaní hosté. Doufejme, že tato tradice bude úspěšně pokračovat i nadále a Rytířsko u Jihlavy bude i v příštích letech významným místem setkávání dermatovenerologů.

Zpracovala: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
V Jihlavě dne 11. září 2013

Poslední úprava Čtvrtek, 27. březen 2014
Administrátor 3

Administrátor 3

Pavel Tesárek

E-mail: pavel@aaastranky.cz

Tel.: +420 605 956 408

 

www stránky: www.aaastranky.cz E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist