VITAMÍNY A OCHRANA KŮŽE

Čtvrtek, 07. březen 2013
Hodnocení článku
(0 hlasy)

Souhrn:Vitamíny jsou esenciální organické látky, které reagují v oxidačně redukčních systémech. Jsou důležité pro činnost celého organizmu. Jejich funkce je důležitá též pro kůži. Jsou součástí enzymů a dějů, které zajišťují ochranu a kvalitu kůže.Jejich nedostatek nebo nadbytek se projevuje na kvalitě a ochraně kůže zejména při nedostatku vitamínů rozpustných v tucích. Mohou se uplatnit nejen v prevenci, ale i v léčbě některých kožních onemocnění.

Summary:Vitamíns are essential organic substances, which can be converted to other forms and are susceptible to oxidation and reduction. They are important for activities of the whole organizm. Their functions are also important for the skin. They are part of a series of enzymes and processes affecting the quality of the skin and its protection. Their deficiency or excess is reflected in the quality of the skin especially in the absence of fat-soluble vitamíns.They can be useful in prevention or in the treatment some skin diseases.

Klíčová slova: vitamíny - esenciální ochranné látky - katalytický účinek - oxidativně redukční systémy – kůže - ochrana kožní tkáně - strukturální látky - funkční látky - zdraví pokožky - antioxidační aktivita - vitamín A - růst buněk - suchost kůže – hyperkeratóza – karoteny – karotenoidy - pigmentové skvrny - vitamín D – kalcitriol - vitamín E - volné radikály - vitamín K - srážení krve - vitamín B1 - dermatitis, seborrhoea - vitamín B6 - kyselina glutamová – cheilóza – anémie - kyselina pantothenová - poškození vlasových folikulů - vitamín B12 - neurologická porucha – niacin – kopřivka - vitamín C – skorbut – kolagen - léčba onemocnění - psoriása

Key words: vitamins - essential protective substances - catalytic effect - oxidation and reduction systems - the skin - protection of the skin - systems of the structure - functionally systems - the health of the skin - antioxidant activity - vitamin A - cells growth - dry skin – hyperkeratosis - carotene and carotenoids - pigmented spots - vitamin D – calcitriol - vitamin E - vitamin K - blood clotting - vitamin B1 – dermatitis – seborea - vitamin B6 – cheilosis – anemia - pantothenic acid - skin lesions - damage to hair follicles - vitamin B12 - neurological disorders – niacin - nettle-rash - vitamin C - scurvy, collagen - treatment of skin diseases - psoriasis

Vitamíny jsou esenciální organické látky, které nejsou pro organizmus ani zdrojem energie ani stavební jednotkou, jsou však nositeli řady funkcí pro tělo nepostradatelných. To se týká i kůže a kožních adnex. Mezi nejdůležitější účinky vitamínů patří jejich účinek katalytický při řadě reakcí látkové výměny a řízení oxidačně redukčních systémů. Z hlediska složení jsou vitamíny chemicky rozdílné látky, které se v potravinách vyskytují v nízkých koncentracích, ale pro organizmus hrají významnou úlohu v prevenci rizika vzniku řady onemocnění včetně chronických neinfekčních chorob.

Kůže je velmi důležitý orgán lidského těla. Probíhá v ní velké množství procesů přeměny látkové zajišťujících růst a obměnu buněk a ochranu kožní tkáně. Pro tyto procesy musí mít lidský organizmus stále dostatek látek. Některé z nich mají roli strukturální, jiné funkční. Ke strukturálním látkám patří především bílkoviny, tuky a nukleotidy. Mezi funkční látky, které se podílejí na správném zabudování strukturálních látek, patří vitamíny. Tyto jsou zastoupeny v různých enzymech a zajišťují fyziologický průběh reakcí vedoucích k ochraně a podpoře zdraví pokožky. Jedná se o celou řadu vitamínů, zejména vitamín A a jeho prekurzory – karoteny, vitamín D, vitamíny B 2 riboflavin, B 6 pyridoxin, B 12 kobalamin, kyselinu listovou, kyselinu pantotenovou a biotin. Pro ochranu pokožky jsou důležité i látky s antioxidační aktivitou, vitamín A a karoteny a karotenoidy, vitamín E, vitamín C a prvky zastoupené a antioxidačních enzymech, zinek a měď v membránové  superoxiddismutáze a zinek a mangan v superoxiddismutáze plazmatické a dále selen v glutathion peroxidáze. Antioxidační aktivitu mohou podpořit různé přírodní látky. Vitamín C je pro kůži velmi významný, zasahuje do tvorby kolagenu. Zajišťuje hydroxylaci prolinu na hydroxyprolin, což je velmi důležité pro funkční vlastnosti kolagenu.

Vitamíny rozpustné v tucích vykazují níže uvedené funkce ve vztahu k tvorbě a ochraně kůže.
Vitamín A (retinol) je součástí řady fyziologických jevů. K jeho základní funkci patří řízení metabolizmu rodopsinu v procesu vidění, ale jeho působení na diferenciaci a růst epitelových buněk je též významným prvkem. Navíc je důležitým článkem při syntéze bílkovin, nukleotidlů a lipoproteinů, a je tak důležitý i pro strukturální součásti kůže. Také je významnou látkou s antioxidačním účinkem. Hraje důležitou roli v ochraně buněk včetně buněk pokožky. Nedostatečný přívod vitamínu A se odráží zejména v tkáních s rychlou obměnou jako je kůže a sliznice. Příznaky hypovitaminózy jsou na kůži: suchost z narušení potních a mazových žláz, olupování kůže, šupinatění, hyperkeratóza (frinoderma , phrynoderma – ropuší kůže), akné. V souvislosti s nedostatkem vitamínu A se též uvádí pytiriasis rubra. Při déle trvajícím nedostatku se mohou tvořit i furunkly a abscesy, narušují se a zanikají vlasové folikuly. Vlasy jsou suché, málo lesklé, jejich folikuly rohovatí. Nehty vykazují vyšší lámavost, hůře se hojí zranění kůže. Kůže může nést též projevy hypervitaminózy. Akutní toxický účinek vitamínu A se může u dospělého projevit při předávkování suplementy značně vysokými dávkami nad 500 tis. IU retinolu u dospělého, u dětí již při dávce 100 tis. IU vitamínu A. Na kůži se pak projeví deskvamací po celém těle. V praxi se spíše setkáme s chronickou intoxikací při pravidelném požívání dávek vyšších než doporučovaných (při 50 až 100 tis. IU vitamínu A / den u dospělých, 12 tis. IU vitamínu A / den u dětí) s projevy suchosti a svědění pokožky, zvýšenou krvácivostí a ragádami.

V antioxidační ochraně - v prevenci změn, které vyvolávají volné kyslíkové radikály a jiné reaktivní formy kyslíku, se značnou měrou uplatňují též karoteny a karotenoidy. Většina z těchto látek plní funkci provitamínu A, ale i když některé tuto funkci nemají, mají vyšší antioxidační aktivitu než sám retinol. Pro pleť je antioxidační ochrana velmi důležitá jak z hlediska snížení nepříznivých účinků slunečního záření při opalování, tak pro snížení rizika výskytu pigmentových skvrn na pokožce vyvolaných hromaděním lipofuscinu vznikajícím v důsledku oxidačních procesů v pokožce. Ke karotenům a karotenoidům je nutno poznamenat, že na rozdíl od vitamínu A, u kterého je možnost předávkování (zejména zvýšení rizika poruch ve vývoji plodu u těhotných žen), u těchto látek takové riziko nehrozí a bez vedlejších účinků lze za den požít 16 až 20 mg karotenů a karotenoidů. Při vyšších dávkách se může vyskytnout pomerančové zbarvení pokožky - karotenóza, ale tato změna neznamená pro organizmus riziko.

Vitamín D je lidský organizmus schopen syntetizovat z prekurzoru dehydrocholesterolu v kůži při ozáření ultrafialovým světlem vlnové délky 290 až 315 nm. Zároveň ho přijímáme s potravou, absorbuje se společně s tuky. Jeho nejaktivnější metabolit kalcitriol řídí ukládání vápníku a fosforu a stimuluje osteoklasty a zároveň ovlivňuje diferenciaci epitelových buněk kůže a řídí buněčnou aktivitu v imunitním systému. Ve stáří se schopnost syntézy vitamínu D v kůži snižuje, v řadě studií byl u seniorů zaznamenán jeho nedostatek. Vitamín D má však také protizánětlivé účinky, což může být významné i pro kožní proces.

Vitamín E se v lidském těle vyznačuje významnými antioxidačními účinky. Chrání buněčné membrány před volnými radikály, důležitý je též pro ochranu kůže.

Vitamín K je látka potřebná pro aktivaci protrombinu a dalších faktorů pro srážení krve, při jeho nedostatku vznikají na kůži snadno petechie.

Také vitamíny rozpustné ve vodě mají významný vztah k projevům na kůži. Například nedostatek vitamínu B2 (riboflavinu) se projevuje dermatitidou, seborheou a akné především v oblasti nazolabiální rýhy a uší. Často bývá přítomna i dystrofie nehtů.

Vitamín B6 (pyridoxin), dříve se nazýval též adermin, který je zastoupen asi ve 100 enzymových reakcí, podílí se na přeměně a využití aminokyselin. Podílí se na přeměně kyseliny glutamové  na glutamin, a kyseliny asparagové k tvorbě purinových a pyrimidinových nukleotidů, což jsou látky nesmírně důležité pro obměnu buněk, včetně buněk kožních a podkožní tkáně a to je významné pro udržení dokonalého vzhledu pleti. Při nedostatku vitamínu B6 – pyridoxinu se může vyskytnout seborhoický ekzém a seborhoická dermatitis zejména v obličeji, cheilóza a anémie.

K tomu se řadí kyselina pantotenová, která je zastoupena v koenzymu A, tím se podílí na buněčné přeměně látkové, zvyšuje propustnost buněčných membrán pro řadu látek a je součástí malé transportní bílkoviny důležité pro syntézu mastných kyselin. Významná je při udržování rezistence slizničních membrán proti infekci a pro optimalizaci metabolických pochodů v kůži a epitelu. Uplatní se v regeneračních pochodech jako je hojení ran a epitelizace, ale také při růstu a pigmentaci vlasů. Kyselina pantothenová a její soli – pantothenáty a panthenol jsou proto oprávněně velmi významnou složkou řady kosmetických, ale i léčebných přípravků. Nedostatek kyseliny pantothenové se projevuje atrofií vlasových folikulů, ztrátou pigmentu, dermatitidou a poškozením nehtů.

Biotin je důležitý pro zajištění enzymových procesů v buňkách a spolu s niacinem a riboflavinem se podílí na jejich obměně. Nedostatek biotinu se na kůži projevuje kožními lézemi a alopecií.

Vitamín B12 (kobalamin) je známý svou účastí na tvorbě červených krvinek, ale pomáhá též při tvorbě a obměně kožních buněk. Spolu s kyselinou listovou se podílí na přenosu metylových skupin a tvorbě thiolových látek, které mají významné zastoupení v antioxidačních pochodech, takže vitamín B 12 a kyselinu listovou lze řadit k látkám, které podporují antioxidační ochranu organizmu. Projev nedostatku kobalaminu na kůži je výrazná bledost v důsledku anémie. Neurologická porucha se projeví pícháním v oblasti rukou a chodidel. Deficit se vyskytuje zejména u starých lidí a u alternativních stravovacích směrů (např. veganství, makrobiotika, frutariáni a další). Ze studií vyplývá, že vysoké dávky kobalaminu mohou negativně působit na psoriázu.

U niacinu (nikotiamid, vitamín PP) právě změny na pokožce vedly k objevení onemocnění z nedostatku - jedná se o kožní projevy pellagry (drsná kůže) – onemocnění „tří D „ – (dermatitis, s projevy suché kůže, puchýři a hyperpigmentací, diarhoe a demence). V některých případech projevy nedostatku, zejména u vitamínů ze skupiny B, se mohou kombinovat v důsledku nedostatku několika vitamínů. Překročení nejvyšší denní dávky niacinu (dospělá populace 35 mg/den) může způsobit kopřivku, pruritus a nevolnost.

Při nedostatku vitamíinu C vznikají mimo jiné i kožní projevy skorbutu (lichen scorbuticus – drsná pokožka, někdy i kožní petechie). Jak studie dokazují, poruchy pojivových tkání, oslabování kolagenových struktur a špatné hojení ran při skorbutu souvisejí s aktivitou enzymů důležitých pro syntézu kolagenu. Aktivita těchto enzymů je závislou na přívodu vitamínu C.

V průběhu klinického somatického vyšetření pacienta v dermatovenerologii je vhodné se zaměřit na projevy nedostatku vitamínů ve vztahu ke kůži a kožním derivátům.

Přehled symptomů při hyposaturaci vitamíny v oblasti dermatovenerologie:

vitamín

projevy nedostatku na kůži

vitamín A

bledost kůže, suchost, šupinatění,ropuší kůže, hnisavé afekce
suché vlasy s rohovatěním folikulů, lámavost nehtů

vitamín E

bledost kůže a sliznic, parestézie

vitamín D

svalové bolesti

vitamín K

petechie

vitamín B1

svalová únava, parestezie,hyperestezie

vitamín B2

suché rty, cheilóza, seboroická dermatitida

vitamín B6

zvýšená dráždivost, seboroická dermatitida, anémie, cheilóza

vitamín B12

bledost kůže a sliznic, anémie

niacin

neurastenie, bledost a suchost rtů, erytém na rukou a zátylku, pigmentace, hyperkeratóza

kyselina listová

bledost kůže a sliznic, parestezie

kyselina pantotenová

parestezie, hyperestezie, pocit pálení nohou, padání vlasů, lámavost nehtů

biotin

lámavost a křehkost nehtů, alopecie

vitamín C

lichen scorbuticus cyanóza kolem rtů a nosu a kolem nehtů, bledost a suchost kůže, rohovatění vlasových folikulů

 

Kromě podílu vitamínů v prevenci změn v pokožce se mohou některé deriváty vitamínů uplatnit i v léčbě některých onemocnění. Retinoidy se vzhledem ke svým příznivým účinkům v ovlivnění růstu buněk, dále zvýšení aktivity imunitních pochodů, které vedou ke snížení zánětlivých procesů a podporují tvorbu mazu,  počítají k látkám, které mohou být prospěšné k léčbě akné. Retinoidy se spolu s jinými látkami mohou uplatnit též v komplexní léčbě psoriázy. Také aktivní formy vitamínu D 3 a jeho deriváty (např. takalcitol) nebo analogy (např. kalcipotriol)mohou při její  léčbě pomáhat. Tyto údaje jsou již nad rámec použití vitamínů v ochraně zdravé pokožky a podpoře udržení vzhledu pleti.

Úvodní odstavce obsahovaly údaje o funkčním uplatnění některých vitamíinů v přeměně látkové a obměně buněk a tkání. Tyto procesy jsou rozhodující součástí péče o pleť. Dokonalé zajištění celkové látkové přeměny v organizmu má významný dopad na vzhled pokožky a proto je velmi potřebné k udržení dobrého vzhledu pleti dbát o správné zastoupení všech složek stravy, nejen dostatečný přívod vitamínů.

Luhanová L., Turek, B.


Literatura:
Hlúbik, P., Opltová, L.: Vitamíny, Grada Publishing a.s., 2004, ISBN 80-247-0373-4
Dudek, S.G.: Nutrition Handbook for Nursing Practice, J.B.L.Comp. Philadelphia,1987, ISBN 0-397-54442-5

Poslední úprava Čtvrtek, 07. březen 2013

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist