Terapie plakové psoriázy žádá zvláštní pozornost

Sobota, 04. srpen 2007

Patogenní role infekce Streptococcus (S) pyogenes v chronické plakové psoriáze je obecně známá, ale nedostatečně definovaná. Autoři v této studii separovali buněčnou část a supernantantní proteiny S pyogenes  vysoce rezoluční dvojrozměrnou gelovou elektroforézou. Pak byla demonstrována diverzita séra a plazmatu IgGs reagující s částicemi proteomů bakterie. Ukázalo se, že podstatná část IgG-reaktivních proteinů je secernována ze S. pyogenes.

Celková secernovaná frakce, včetně IgG vázaných elementů, byla identifikována ELISOU a změřeny titry reaktivních IgG. Vzorky pacientů s chronickou plakovou psoriázou obsahovaly mnohem vyšší titry reaktivního IgG nežli stejně staré kontroly stejného pohlaví (P=0.0009). Tyto nálezy opodstatňují hypotézu, že infekce S. pyogenes je v patogenezi plakové psoriázy významnější, nežli se dosud předpokládalo a podrobné kontroly terapeutických postupů této běžné choroby jsou žádoucí.

Additional Info

  • Literatura: El-Rachkidy, R.G. et al.: Increased Blood Levels of IgG Reactive with Secreted Streptococcus pyogenes Proteins in Chronic Plaque Psoriasis. Journal of Investigative Dermatology (2007) 127, 1337–1342.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist