Průzkum čtenosti časopisu Referátový výběr z dermatovenerologie (CEGEDIM)

Úterý, 27. září 2005
Hodnocení článku
(0 hlasy)

Cílem výzkumného šetření, jehož výsledky jsou na následujících stránkách prezentovány  bylo získat údaje o čtenosti časopisu Referátový výběr z dermatovenerologie. Dotazováni byli jak nemocniční, tak ambulantní  dermatologové. 

Metoda

Pro realizaci výzkumu byla použita metoda telefonického dotazování, která umožňuje operativní řešení zkoumané problematiky a vykazuje vysoký stupeň kontroly při získávání údajů.

Tato metoda je založena na telefonickém kontaktu respondenta se školeným tazatelem a použití strukturovaného rozhovoru. Po shromáždění žádaných údajů jsou data pořizována a uchovávána pro další zpracování v elektronické podobě. Před zahájením analýzy je provedena úplná kontrola pořízených údajů s využitím konfrontace s prvotními nosiči záznamů a je též testována správnost logické návaznosti odpovědí.

Při vlastním zpracování dat jsou použity základní statistické postupy, které umožňují detailní třídění zpracovávaných informací pro jejich nejlepší interpretaci a využití při optimalizaci marketingových nástrojů zadavatele výzkumu.

 

Shrnutí základních výsledků

Dermatovenerologové

vzorek: 150 lékařů – 60 ambulantních, 90 nemocničních (detailní popis vzorku viz tabulková a grafická část)

 

Jak pravidelně čtete časopis?

  • 74% dermatologů čte všechna čísla Referátového výběru z dermatovenerologie, 13% čte asi polovinu čísel a 11% ho čte zcela výjimečně. Pouze 2% lékařů (3 lékaři) uvedla, že časopis nečtou. V nemocničním sektoru je čtenost vyšší – 79% nemocničních dermatologů čte všechna čísla, v ambulancích čte všechna čísla 68% dermatologů.

Jak velkou část časopisu čtete?

  • 48% lékařů uvedlo, že časopis přečte celý a 49% dermatologů čte pouze některé články. Uvedené poměry zůstávají stejné pro ambulantní i nemocniční lékaře.

Které informace Vás nejvíce zajímají?

  • 44% dermatologů zajímají odborné články. Zbývající skupina se dělí na dvě téměř stejné části, kdy 29% z nich zajímají kasuistiky a 27% zajímají novinky ve farmakologii.  Poměry pro ambulantní a nemocniční dermatology zůstávají velmi podobné, pouze ambulantní lékaři se lehce více zajímají o kazuistiky a nemocniční lékaři o novinky ve farmakologii.

Jak hodnotíte odbornou úroveň časopisu?

  • 57% dotázaných lékařů hodnotí odbornou úroveň Referátového výběru z dermatovenerologie jako vynikající (ambulantní lékaři – 64%, nemocniční – lékaři – 52%) a 42% jako dobrou. Pouze jeden lékař označil úroveň časopisu za nevyhovující.

Považujete tento časopis za zdroj užitečných informací pro další vzdělávání v oboru?

  • 99% respondentů považuje Referátový výběr z dermatovenerologie za zdroj užitečných informací pro další vzdělávání v oboru.  Pouze jeden lékař s tímto sdělením nesouhlasil. U nemocničních lékařů je to plných 100% dermatologů, pro které je uvedený časopis zdrojem užitečných informací pro vzdělávání v oboru,  u ambulantních lékařů je to 98% z nich.

Jak hodnotíte rozsah článků a jeho grafiku?

  • Většina - 88% dotázaných dermatologů považuje rozsah článků a jeho grafiku za zcela  vyhovující. 12% lékařů uvedlo, že je v tomto ohledu co zlepšovat. Vyšší procento ambulantních lékařů hodnotí rozsah článků a grafiku časopisu za zcela vyhovující – 97% (nemocniční – 83%).

Závěr 

  • Z výzkumu vyplývá, že tři čtvrtiny dotázaných dermatologů čte všechna čísla Referátového výběru z dermatovenerologie, přičemž zhruba polovina z nich přečte časopis celý a druhá polovina pouze některé články.
  • V nemocničním sektoru je čtenost uvedeného časopisu vyšší než v sektoru ambulantním.
  • Ambulantní lékaři se lehce více zajímají o kazuistiky, nemocniční lékaři zase o novinky ve farmakologii. Odbornou úroveň časopisu hodnotí jako vynikající vyšší procento ambulantních dermatologů. Referátový výběr z dermatovenerologie je považován za zdroj užitečných informací pro další vzdělávání v oboru 100% nemocničních dermatologů a 98% ambulantních lékařů. Za zcela vyhovující hodnotí rozsah článků a grafiku časopisu vyšší procento ambulantních lékařů.
  • Co do rozdílnosti v nemocničním a ambulantním sektoru je třeba ještě na závěr poznamenat, že nemocniční lékaři hodnotí časopis poněkud “ přísněji“ než  lékaři ambulantní.

Tabulková a grafická část

01-tab 01-obr

 

 

03-obr

04-obr

05-obr

06-obr

Poslední úprava Úterý, 01. únor 2011
Administrátor 3

Administrátor 3

Pavel Tesárek

E-mail: pavel@aaastranky.cz

Tel.: +420 605 956 408

 

www stránky: www.aaastranky.cz E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Více v této kategorii: Sledovanost »
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist