Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

O zvratu cirkadiánního rytmu sekrece melatoninu u některých alkoholiků během pití a po náhlé abstinenci bylo již zeširoka referováno. Co se děje s uvedeným zvratem při dlouhodobé abstinenci, není známo.

Osmičlenná skupina amerických autorů (univerzitní pracoviště Boston, MA, Pittsburgh, PA a Dallas, TX) podnikla výzkumné analýzy ke stanovení, zda specifické příznaky velké depresivní poruchy (MDD-major depressive disorder) jsou spojeny se srdeční chorobou.

Cílem práce autorů bylo vyvinout krátkou verzi Retardation Rating Scale (RRS), pozorovací škály, schválené u ústavních geriatrických pacientů.

Maligní neuroleptický syndrom (MNS) je vzácný vedlejší účinek antipsychotické léčby, ale znamená závažnou a život ohrožující komplikaci. Riziko MNS se zdá být nižší u antipsychotik druhé generace.

Přibližně u 40% pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) vznikne po akutní příhodě deprese určitého stupně. Deprese po CMP je spojena se špatnou prognózou.

Psychotická depresivní porucha (MDD-major depressive disorder) je nyní celosvětově druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. Současná léčba MDD selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu+noradrenalinu je omezena jejich účinností a snášenlivostí.

Byla provedena multicentrická, nahodilá, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie za účelem zhodnocení účinnosti pregabalinu v prevenci relapsu generalizované úzkostné poruchy (GAD) po odpovědi na krátkodobou léčbu.

Vysoké procento (mezi 40-60) rezistence na léky 1. volby, jako je klomipramin nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, je hlavní problém při farmakologickém zvládání obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD). V těchto případech byly použity různé strategie se spornými výsledky.

Studie hodnotila účinnost pregabalinu při posílení antidepresivní léčby u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD - posttraumatic stress disorder) spojenou s nehodou.

Nahodilá, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná šestiměsíční studie zkoumala účinnost a bezpečnost atomoxetinu v jedné ranní dávce u dospělých pacientů s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD-attention deficit/hyperactivity disorder) a účinnost atomoxetinu při zlepšení příznaků ve večerních hodinách.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>
Strana 4 z 5

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist