Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Jak psát bibliografii Pátek, 06. srpen 2010

VEDENÍ CITACÍ A ODKAZŮ

- u článků
Odkazy na použité prameny a literaturu se uvádějí v číslované poznámce za textem - nikoli v textu nebo pod čarou. Úplné citace použitých zdrojů píšeme na konec textu, do abecedně (podle příjmení autorů) řazeného seznamu literatury.

- u referátů
Vzhledem k délce referátu, která nepřesahuje 1/1 normostrany, uvádíme bibliografické odkazy na konci textu, pod čarou.

VZORY

CITACE KNIHY
Fadrhoncová, A.: Farmakoterapie kožních nemocí. Praha, Grada Publishing 1999.

CITACE ČLÁNKU ZE SBORNÍKU
Kořenský, J.: Způsoby reálnosti řeči a jazyka. In: Realismus ve vědě a filosofii. Praha, Academia 1995,
s. 77-86

CITACE ČLÁNKU Z TIŠTĚNÉHO PERIODIKA
Martinéz-Morán, C., Sanz-Muňos, C., Morales-Callaghan, A.M.: Pustular psoriasis induced by infliximab. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 21, 2007, č. 10, s. 1424-1425.

CITACE ČLÁNKU Z ELEKTRONICKÉHO ČASOPISU
Benjamin, B.J. - Spacek, S. Multicultural issues in home health care. In Journal of Multicultural Nursing and Health (online). 7(3), 26-28 (cit. 12.3.2002). Dostupnost: http://www..../. ISSN...

CITACE ČLÁNKU Z INTERNETU
Chan, L. Bullous Pemphigoid: EMedicine (online). Apr 4, 2007 (cit. 3.10.2008). Dostupnost: http://www.emedicine.com/derm/topic64htm.

CITACE NEPERIODICKÉHO DOKUMENTU Z INTERNETU (BEZ JMÉNA AUTORA)
Název dokumentu (online). Rok zveřejnění dokumentu (Nelze-li zjistit datum vytvoření nebo zveřejnění dokumentu, uvede se za názvem zkratka (s.a.). Poté se uvede datum citování (cit. 16.9.2008). Počet stran, pokud je stránkováno. Dostupnost: http://www....../

Jak psát referát Pátek, 06. srpen 2010

Termínem REFERÁT pro účely časopisů projektu Referátový výběr označujeme krátký odborný text v českém nebo slovenském jazyce, který shrnuje hlavní myšlenky vědeckého článku publikovaného v zahraničním tisku. Míra kondenzace originálního textu přirozeně závisí na jeho informační nasycenosti - obecně však platí, že rozsah referátu tvoří maximálně 0,5 - 1,0 normostranu.

REFERÁT je tedy v časopisech Referátového výběru spíše VÝTAH s kvalitní bibliografií, který umožňuje čtenáři rychle se v tématech orientovat a v případě hlubšího zájmu o problematiku původní článek spolehlivě nalézt.

Formální zpracování: viz Pokyny pro autory

Harmonogram Pátek, 06. srpen 2010

Harmonogram 2011

Zkušební Psychologie Pátek, 30. červenec 2010

Zkušební obsah psychologie

Z999 - Závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce

Z998 - Závislost na jiných pomocných přístrojích a pomůckách

Z993 - Závislost na pojízdném křesle

Z992 - Závislost na renální dialýze

Z991 - Závislost na respirátoru Neděle, 20. červen 2010

Z991 - Závislost na respirátoru

Z990 - Závislost na aspirátoru Neděle, 20. červen 2010

Z990 - Závislost na aspirátoru

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 1 z 1245
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist