Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Elektrokonvulzní terapie (ECT-Electroconvulsive Therapy) je vysoce účinná léčba závažné deprese. Avšak nevýhodou ECT je riziko kognitivních vedlejších účinků. Magnetická záchvatová terapie (MST-Magnetic Seizure Therapy) je nová metody léčby, kterou jsou léčebné záchvaty způsobeny použitím rychle se střídajících silných magnetických polí. V této případové studii autoři referují o úspěšné MST epizody jinak farmakorezistentní deprese u pacienta s bipolární poruchou typu I.

Vareniklin je nová protikuřácká látka, která snižuje bažení po nikotinu a blokuje potěšení z něho. Působí jako částečný agonista nikotinového receptoru. Vareniklin byl zpočátku předepisován jako snadno tolerovaný a bez jakýchkoliv zvláštních psychiatrických preventivních opatření, ale byl studován výhradně u normálních populací. Autoři referují o pacientovi s bipolární poruchou, u kterého se vyvinula manická epizoda po léčbě vareniklinem.

Léčba chronického pruritu je obtížná a vyžaduje nové léčebné metody. Němečtí autoři z University v Münsteru zkoušeli paroxetin a fluvoxamin celkem u 72 pacientů s pruritem (27 mužů, 45 žen, průměrný věk 59,2 let). Pokles pruritu byl hodnocen analýzou skóre vizuální analogové škály a stanovením maximálního protisvědivého účinku (maximálního procentuálního poklesu pruritu). Čtyřicet devět ze 72 pacientů (68%) pocítilo slabý (n=9), dobrý (n=16) nebo velmi dobrý (n=24) protisvědivý účinek.

Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) byla často považována za relativně kontraindikovanou u pacientů s prostor zabírajícími poškozeními uvnitř mozku. Po 7 případech dostupných v literatuře autoři popisují bezpečné použití ECT u depresivního pacienta s arachnoidní cystou. Poskytují obsáhlý přehled o této klinické spojitosti a uzavírají, že menšina dostupných údajů je jakoby uklidňujících, přesto je pečlivé neurologické posouzení před ECT indikováno.

V klinické praxi je často obtížné rozlišit mezi organickým a psychickým zvracením. Němečtí autoři z univerzitní nemocnice v Tübingenu předkládají případ 34leté ženy s 18měsíční anamnézou zvracení s počáteční diagnózou mentální bulimie (MB). Její zvracení se však jevilo jako neobvyklé. Byla proto provedena další somatická diagnostická vyšetření vedoucí k dodateční diagnóze achalázie.

Bylo konstatováno, že účinnost elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) v léčbě psychotických depresivních poruch může být zvýšena současným podáváním antidepresiv. Proto otázka, jak je bezpečná kombinace těchto 2 léčebných metod, opravňuje výzkum. Escitalopram (ESC) je novější selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, který se zdá mít příznivý profil vedlejších účinků.

Quetiapin je atypické antipsychotikum s dobrou snášenlivostí, ale nedávno byl spojen s poruchou dechové funkce. Cílem této práce německých autorů (univerzitní pracoviště v Ulmu) bylo podat zprávu o středně těžké až těžké dušnosti po pravidelných perorálních dávkách quetiapinu u 2 obézních pacientů se syndromem spánkové apnoe (SAS).

Antidepresiva bývají spojována s gynekomastií, ale důkaz pro kauzální začlenění je nedostatečný.

ALMOREXANT - nové hypnotikum Úterý, 30. listopad 1999

Jde o nového selektivního perorálního duálního antagonistu orexinových receptorů OX1 a OX2. Je rychle vstřebáván a distribuován a neprojevuje tendenci se hromadit  po opakovaném dávkování.

Cílem autorů bylo referovat o pacientovi s bruxismem pravděpodobně způsobeným antidepresivem venlafaxinem.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>
Strana 8 z 8

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist