Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Mírné traumatické poranění mozku (TBI-Traumatic Brain Injury) je nejčastější forma TBI. Většina lidí se uzdraví po mírné TBI, ale malé procento pokračuje s přetrvávajícími problémy, především depresí. Existuje však minimální literatura o rizikových faktorech spojených s depresí při mírné TBI. Ve vzorku 43 pacientů s mírnou TBI sledovaných 1 rok američtí autoři z Johns Hopkins University (Baltimore, MD) našli 18% prevalenci nově vzniklé deprese.

Katatonie je obzvláště častá mezi pacienty s poruchami nálady. Američtí autoři (University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia) hodnotili účinky metylfenidatu coby augmentační strategie u staršího pacienta s katatonií a depresí. Metylfenidat byl podáván katatonnímu pacientovi, který nezareagoval na lorazepam. U pacienta se projevila náhlá a zjevná odpověď na metylfenidat.

Autoři referují o úspěšném použií elektrokonvulzní léčby u 19letého muže s autismem a mírnou mentální retardací, u kterého vznikly těžká deprese s opakovanými sebevražednými pokusy, katatonie s mnoha příznaky a život ohrožující chování v podobě opakovaného sebepoškozování. Po 3 letech selhání psychofarmak a behaviorálních intervencí v lůžkových zařízeních  u pacienta došlo k výborné remisi příznaků po bilaterální elektrokonvulzní léčbě.

Tento přehled irských autorů z Dublinu usiloval najít závažné publikované studie o komorbiditě autismu a Aspergerova syndromu s psychotickými, úzkostnými či depresivními poruchami, tyto studie zhodnotit, provést syntézu nálezů, podat přehled a učinit doporučení pro další výzkum.
  
Bylo provedeno systematické prohledání literatury použitím několika databází. Vybrané články musely popsat původní studii, která poskytla odhady prevalence či incidence komorbidity autismu nebo Aspergerova syndromu s psychotickými, úzkostnými nebo depresivními poruchami.

Slinění způsobené klozapinem je častý a rušivý nepříznivý účinek vedoucí ke špatné léčebné komplianci. Ačkoliv existují různé léčebné volby, žádná z nich se neukázala jako nejlepší. V případové studii indických autorů redukoval amisulprid v dávce 150 mg/den rušivé slinění během dne společně s minimálním zlepšením nočního slinění

Sekundární příčiny mánie je třeba zvážit, když se tato projevuje atypickými rysy. Mohli bychom sem zahrnout takové pacienty s pozdějším začátkem mánie a bez dřívější psychiatrické anamnézy. Kazuistiky amerických autorů (specializované fakultní pracoviště Norfolk, VA) studují použití ziprasidonu pro léčbu mánie při HIV-komplikaci, která by mohla vzniknout u takových pacientů v pokročilých stádiích AIDS

Autoři referují o případu 57letého muže, který prožil epizodu hypománie při účasti v klinické studii přímé transkraniální stimulace elektrickým proudem pro léčbu psychotické depresivní poruchy.

Ačkoliv na alkoholu závislí kuřáci představují důležitou skupinu pro použití protikuřáckých intervencí, nebyla dosud stanovena dostatečná farmakoterapie u této vysoce rizikové skupiny.
  
Inhibitory acetylcholinesterázy brání rozpadu acetylcholinu. Retenční čas tohoto neurotransmiteru je prodloužen, a proto účinnost cholinergní neurotransmise na úrovni příslušného acetylcholinergního receptoru je zvýšená. Německý autor (Central Institute of Mental Health, University of Heidelberg, pracoviště Mannheim) předpokládá možnou náhradu účinků nikotinu na neuron v mozku.

Cílem amerických autorů (Southwestern Oklahoma State University, pracoviště Weatherford) bylo popsat případ myxedémového komatu (MC-Myxedema Coma) spojeného s kombinační léčbou aripiprazolem a sertralinem.

Zatímco se naše porozumění neuropatologii Alzheimerovy choroby prohlubuje, její patogeneze zůstává tématem prudkého sporu. Genetické změny přispívají k menšině časných autosomálních dominantních případů, ale nejvíce případů jsou buď pozdní rodinné nebo sporadické formy. Neuroinfekce, především virus herpes simplex (typ 1), Chlamydophila pneumoniae a několik typů spirochet, byly dříve naznačeny jako možní etiologičtí činitelé při vývoji sporadické Alzheimerovy choroby, ale slabě podložené důkazy.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>
Strana 4 z 8

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist