Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Cílem studie amerických autorů (Houston,TX) bylo zkoumat účinky topiramatu u Touretteova syndromu (TS). Léky blokující dopaminový receptor byly tradičně používány ke zvládnutí tiků u pacientů s TS, ale tato neuroleptika jsou spojena s potenciálně omezujícími vedlejšími účinky. 

Lymfocytární kolitida je nemoc charakterizovaná chronickým vodnatým průjmem, která může být diagnostikována pouze histologicky, protože kolonoskopie prokazuje na mukóze makroskopicky normální nález. Opakovaně byl popsán příčinný vztah s podáváním určitých léků.

U 19leté ženy začalo akutně bizarní chování, dále pak zmatenost, sluchové halucinace a bludy po 2 týdnech diety na 100kcal/den. Neurologické vyšetření této pacientky bylo normální. Rozbor moči prokázal ketony 4+. Pacientka měla zvýšenou antinukleární protilátku (ANA-Antinuclear Antibody, 320) a pozitivní heterozygotní faktor V Leidenské mutace. 

Nadměrná spavost působí zhoršenou kvalitu života a zvyšuje riziko špatného zdraví a nehod. Armodafinil je látka, podporující bdělost, schválená v r. 2007 americkým Food and Drug Administration (Úřad pro schvalování potravin a léků) pro léčbu nadměrné spavosti vzniklé při narkolepsii, obstruktivní spánkové apnoe (po optimální léčbě obstrukce) a práci na směny. Jedná se o R-enantiomer (pravotočivý) modafinilu, který je racemickou směsí R- a S-enantiomerů (pravo- a levotočivých).

Pozdní typ Alzheimerovy choroby (AD-Alzheimer´s Disease) je multifaktoriální a heterogenní porucha s hlavními rizikovými faktory včetně pokročilého věku, přítomností alely apolipoproteinu Eepsilon4 (APOE4) a rodinné anamnézy AD. Jinými rizikovými faktory
mohou být obezita, diabetes a příbuzné poruchy, které vysoce převládají.U 81leté ženy bez žádné předchozí psychiatrické anamnézy se objevila pozdně vzniklá obsedantně-kompulzivní porucha po akutním pravostranném makulárním krvácení a ztrátě zraku. Po důkladném vyšetření organicity k vyloučení tělesné příčiny zkoušeli australští autoři různé inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ve vysokých dávkách bez léčebného prospěchu. U této pacientky došlo k významné úlevě jejích příznaků až po kúře elektrokonvulzivní terapie.

Nizozemští autoři popisují 81letou pacientku, která byla ambulantně posouzena pro pády v anamnéze. Klinická diagnóza byla souběžná s depresivními příznaky, ale arachnoidální cysta se ukázala být příčinou problémů pacientky. Ta se zcela zotavila po neurochirurgickém výkonu.

Taiwanští autoři referují o případu 63letého muže, který prožil svou první manickou epizodu a pak, o rok později, zažil druhou epizodu, která byla spojena s významnou ztrátou mozkového parenchymu. Dvě zobrazení mozku počítačovou tomografií (CT-Computed Tomography) byla provedena při každé manické epizodě k pozorování struktury mozku.

Odchylky oxidativního stresu byly nabídnuty při vysvětlování patogeneze schizofrenie. Tato indicko-americká studie (specializovaná pracoviště Bangalore a Columbus, OH) zkoumala odchylky neopterinu a oxidativního stresu u pacientů se schizofrenií před léčbou a po ní.  Neopterin, celkové antioxidanty, nitrity a thioly v séru antipsychotiky neléčených schizofrenních pacientů (n=45) byly stanoveny na začátku před léčbou v porovnání  se zdravými kontrolami (n=43).

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>
Strana 1 z 8

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist