F900 - Porucha aktivity a pozornosti

Neděle, 20. červen 2010

F900 - Porucha aktivity a pozornosti

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD-Attention-deficit/hyperactivity disorder) je častá a vysilující psychiatrická porucha charakterizovaná příznaky nepozornosti, vznětlivosti a motorického neklidu.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Atomoxetin, inhibitor, presynaptický přenašeč noradrenalinu, byl schválen v USA v r. 2002 k léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD-Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) u dětí ve věku 6 let a starších, dospívajících a dospělých.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD-Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) je
častá a zneschopňující porucha mezi dospělými a je léčená pomocí psychostimulancií i léků
bez psychostimulačního účinku.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Nahodilá, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná šestiměsíční studie zkoumala účinnost a bezpečnost atomoxetinu v jedné ranní dávce u dospělých pacientů s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD-attention deficit/hyperactivity disorder) a účinnost atomoxetinu při zlepšení příznaků ve večerních hodinách.

Typ příspěvku: Psychiatrie
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist