Skupina

Hledat diagnózu:
Příspěvky podle diagnózy: F841

F841 - Atypický autismus

Neděle, 20. červen 2010

F841 - Atypický autismus

Autoři referují o úspěšném použií elektrokonvulzní léčby u 19letého muže s autismem a mírnou mentální retardací, u kterého vznikly těžká deprese s opakovanými sebevražednými pokusy, katatonie s mnoha příznaky a život ohrožující chování v podobě opakovaného sebepoškozování. Po 3 letech selhání psychofarmak a behaviorálních intervencí v lůžkových zařízeních  u pacienta došlo k výborné remisi příznaků po bilaterální elektrokonvulzní léčbě.

Additional Info

  • Literatura Wachtel, L.E., Griffin, M., Reti, I.M.: Electroconvulsive therapy in a man with autism experiencing severe depression, catatonia, and self-injury. The Journal of ECT, 26, 2010, č. 1, s. 70-73
Typ příspěvku: Kazuistika
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist