Autoři referují o úspěšném použií elektrokonvulzní léčby u 19letého muže s autismem a mírnou mentální retardací, u kterého vznikly těžká deprese s opakovanými sebevražednými pokusy, katatonie s mnoha příznaky a život ohrožující chování v podobě opakovaného sebepoškozování. Po 3 letech selhání psychofarmak a behaviorálních intervencí v lůžkových zařízeních  u pacienta došlo k výborné remisi příznaků po bilaterální elektrokonvulzní léčbě.

Additional Info

  • Literatura Wachtel, L.E., Griffin, M., Reti, I.M.: Electroconvulsive therapy in a man with autism experiencing severe depression, catatonia, and self-injury. The Journal of ECT, 26, 2010, č. 1, s. 70-73
Typ příspěvku: Kazuistika

F841 - Atypický autismus

Neděle, 20. červen 2010

F841 - Atypický autismus


RVO-3-4-09-obalka-OK-01
RVP-2008-obalka-OK-01

Upozornění:

Internetové stránky www.referatovyvyber.cz jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost! Vydavatelství Czechopress Agency, s.r.o., pracovníci redakcí časopisů Referátový výběr ani autoři odborných příspěvků neodpovídají za případné chybné interpretace zde publikovaných sdělení.
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist