F840 - Dětský autismus

Neděle, 20. červen 2010

F840 - Dětský autismus

Tento přehled irských autorů z Dublinu usiloval najít závažné publikované studie o komorbiditě autismu a Aspergerova syndromu s psychotickými, úzkostnými či depresivními poruchami, tyto studie zhodnotit, provést syntézu nálezů, podat přehled a učinit doporučení pro další výzkum.
  
Bylo provedeno systematické prohledání literatury použitím několika databází. Vybrané články musely popsat původní studii, která poskytla odhady prevalence či incidence komorbidity autismu nebo Aspergerova syndromu s psychotickými, úzkostnými nebo depresivními poruchami.

Additional Info

  • Literatura Skokauskas, N., Gallagher, L.: Psychosis, affective disorders and anxiety in autistic spectrum disorder: prevalence and nosological considerations. Psychopathology, 43, 2010, č. 1, s. 8-16.
Typ příspěvku: Referát
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist