Autoři popisují úspěšné použití elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) u 39leté ženy se složitým klinickým obrazem zahrnujícím bipolární poruchu s katatonními rysy nastavenou na anamnézu mnohonásobných vrozených anomálií a intelektového a vývojového oslabení. Ve věku 34 let se pacientka zřetelně jevila jako opožděná, její chování bylo porušené a byla diagnostikována jako encefalopatie.

Additional Info

  • Literatura Ligas, A., Petrides, G., Istafanous, R. et al.: Successful electroconvulsive therapy in a patient with intellectual disability and bipolat disorder, with catatonic features misdiagnosed as encephalopathy. Journal of ECT, 25, 2009, č. 3, s. 202-204
Typ příspěvku: Kazuistika

Kognitivní rezerva bývá považována za důležitou v etiologii neuropsychiatrických poruch. Ale testy spojitosti mezi premorbidním IQ a duševními poruchami (jinými než schizofrenie) v dospělosti bývají omezené a nepřesvědčivé.

Typ příspěvku: Psychiatrie

F780 - žádná nebo minimální porucha chování


RVO-3-4-09-obalka-OK-01
RVP-2008-obalka-OK-01

Upozornění:

Internetové stránky www.referatovyvyber.cz jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost! Vydavatelství Czechopress Agency, s.r.o., pracovníci redakcí časopisů Referátový výběr ani autoři odborných příspěvků neodpovídají za případné chybné interpretace zde publikovaných sdělení.
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist