F780 - žádná nebo minimální porucha chování

Autoři popisují úspěšné použití elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) u 39leté ženy se složitým klinickým obrazem zahrnujícím bipolární poruchu s katatonními rysy nastavenou na anamnézu mnohonásobných vrozených anomálií a intelektového a vývojového oslabení. Ve věku 34 let se pacientka zřetelně jevila jako opožděná, její chování bylo porušené a byla diagnostikována jako encefalopatie.

Additional Info

  • Literatura Ligas, A., Petrides, G., Istafanous, R. et al.: Successful electroconvulsive therapy in a patient with intellectual disability and bipolat disorder, with catatonic features misdiagnosed as encephalopathy. Journal of ECT, 25, 2009, č. 3, s. 202-204
Typ příspěvku: Kazuistika

Kognitivní rezerva bývá považována za důležitou v etiologii neuropsychiatrických poruch. Ale testy spojitosti mezi premorbidním IQ a duševními poruchami (jinými než schizofrenie) v dospělosti bývají omezené a nepřesvědčivé.

Typ příspěvku: Psychiatrie
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist