F633 - Trichotillomanie

Neděle, 20. červen 2010

F633 - Trichotillomanie

Neexistuje žádná farmakologická léčba trichotilománie, která by shodně prokázala účinnost, ačkoliv bylo dosaženo dobrých výsledků s antidepresivy a jinými léky, jako jsou atypická antipsychotika, bupropion, lithium a topiramat. Antikonvulzívum oxkarbazepin bylo také použito jako stabilizátor nálady a bylo zkoušeno v léčbě přejídání, ale dosud nebyla žádná zpráva o oxkarbazepinu u trichotilománie.

Additional Info

  • Literatura Leombruni,P., Gastaldi, F.: Oxcarbazepine for the treatment of trichotillomania. Clinical Neuropharmacology, 33, 2010, č.2, s. 107-108
Typ příspěvku: Kazuistika

Trichotilománie (TTM) je běžná psychiatrická porucha se zjevnou chronicitou a komorbiditou, které významně ovlivňují psychosociální fungování a tělesné vzezření postižené(ho).

Typ příspěvku: Psychiatrie
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist