F502 - Mentální bulimie

Neděle, 20. červen 2010

F502 - Mentální bulimie

V klinické praxi je často obtížné rozlišit mezi organickým a psychickým zvracením. Němečtí autoři z univerzitní nemocnice v Tübingenu předkládají případ 34leté ženy s 18měsíční anamnézou zvracení s počáteční diagnózou mentální bulimie (MB). Její zvracení se však jevilo jako neobvyklé. Byla proto provedena další somatická diagnostická vyšetření vedoucí k dodateční diagnóze achalázie.

Additional Info

  • Literatura Teufel, M., Lamprecht, G., Zipfel, S. et al.: Vomitting and feeling fat-Coincidence of achalasia and bulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 42, 2009, č. 1, s. 90-92
Typ příspěvku: Kazuistika

O prodlouženém QT intervalu a jeho rozptylu bylo referováno u pacientů s jídelními poruchami. Ačkoliv faktory, které toto prodloužení působí, zůstávají nejasné, o stavech nálady včetně úzkosti bylo referováno, že ovlivňují QT interval a jeho rozptyl pravděpodobně prostřednictvím vegetativního nervového systému.

Typ příspěvku: Psychiatrie
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist