F500 - Mentální anorexie

Neděle, 20. červen 2010

F500 - Mentální anorexie

Mnoho organických stavů může napodobit příznaky jídelní poruchy (poruchy příjmu jídla),ale o obstrukci žaludku, napodobující mentální anorexii, bylo referováno zřídka.
  
Australští autoři z The Royal Melbourne Hospital popisují případ 51leté ženy přijaté k hospitalizaci s počáteční diagnózou mentální anorexie.
  
Bylo zjištěno, že příznaky pacientky z horního gastrointestinálního traktu se ztrátou tělesné váhy jsou odvozeny od obstrukce žaludku adenokarcinomem. Časově shodní psychosociální agresoři a psychiatrická anamnéza v minulosti, mezi jinými faktory, „zmátly“ diagnostický proces.
  
Před postavením dg. jídelní porucha je třeba zcela vyloučit organické příčiny ztráty tělesné váhy a příznaků z horního gastrointestinálního traktu. Zvláště to platí pro případy, kde jsou u pacienta atypické rysy potíží.

Additional Info

  • Literatura Siew, L.-Ch., Huang, Ch., Fleming, J.: Gastric adenocarcinoma mistakenly diagnosed as an eating disorder. Case report. International Journal of Eating Disorders, 43, 2010, č. 3, s. 286-288.
Typ příspěvku: Kazuistika

Mentální anorexie je duševní porucha s vysokou úmrtností. Cílem studie švédských autorů (univerzitní pracoviště Uppsala a Stockholm) bylo zhodnotit standardizované poměry úmrtnosti (SMR-standardised mortality ratios) a zkoumat potenciální prognostické faktory u mentální anorexie.

Typ příspěvku: Psychiatrie
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist