F430 - Akutní stresová reakce

Neděle, 20. červen 2010

F430 - Akutní stresová reakce

Čtyřicetiletá běloška s anamnézou zneužívání venlafaxinu byla přijata k hospitalizaci během tří dnů po sebevražedném pokusu. Při přijetí byly TK 140/85mm/Hg a tepová frekvence 70/min. Dvanácti-svodový klidový EKG ukázal významné zvýšení úseku ST v anterolaterálních svodech, což se shoduje s akutním anterolaterálním infarktem myokardu. Neinvazivní sledování saturace krve kyslíkem ukázalo 97%.

Additional Info

  • Literatura Caroselli, C., Ricci, G.: The venlafaxine „heart revenge“: a short report. Clinical Cardiology, 2010, Mar 18 (Epub ahead of print)
Typ příspěvku: Kazuistika
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist