F411 - Generalizovaná úzkostná porucha

Antidepresiva bývají spojována s gynekomastií, ale důkaz pro kauzální začlenění je nedostatečný.

Additional Info

  • Literatura
Typ příspěvku: Kazuistika

Byla provedena multicentrická, nahodilá, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie za účelem zhodnocení účinnosti pregabalinu v prevenci relapsu generalizované úzkostné poruchy (GAD) po odpovědi na krátkodobou léčbu.

Typ příspěvku: Psychiatrie
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist