F329 - Depresivní fáze, NS

Neděle, 20. červen 2010

F329 - Depresivní fáze, NS

Hormonální vedlejší účinky antidepresiv jsou neobvyklé. Galaktorea je zřídka mezi uváděnými vedlejšími účinky spojených s tricyklickým antidepresivem a inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu. Antidepresiva mohou přímo stimulovat postsynaptické serotoninové receptory v hypothalamu nebo nepřímo tlumit dopaminergní neurony v tuberoinfundibulární oblasti mozku prostřednictvím serotoninu, což může zvýšit hladiny prolaktinu a později způsobit galaktoreu.

Additional Info

  • Literatura Mahasuar, R., Majhi, P., Ravan, J.R.: Euprolactinemic galactorrhoea associated with use of imipramine and escitalopram in a postmenopausal woman. Gen.Hosp.Psychiatry, 32, 2010, č. 3, s. 341e11-13
Typ příspěvku: Kazuistika

Současné užívání inhibitorů monoaminooxidázy (MAOI) během elektrokonvulzní terapie (ECT-Electroconvulsive Therapy) je sporné.
  
V tomto sdělení američtí autoři (Johns Hopkins University v Baltimore, MD) prezentují výsledky této souběžné léčby.
  
Autoři představují dva případy pacientů užívajících nejnovější formu MAOI, schválenou pro depresi, totiž transdermální selegilin za současné léčby ECT.

Additional Info

  • Literatura Horn, P.J., Reti, I., Jayaram, G.: Transdermal selegiline in patients receiving electroconvulsive therapy. Psychosomatics, 2010, 51(2):176-178
Typ příspěvku: Kazuistika

U 90leté ženy, která dostala za mnoho let více než 100 elektrokonvulzních výkonů (ECT-Electroconvulsive Treatments), si deprese vyžádala další ECT. Po 3. výkonu se na EKG ukázala nová inverze T-vlny (ve svodech V2-V6) a zvýšení ST úseku (ve svodu V2). Katetrizace srdce odhalila závažnou poruchu funkce levé komory, ale nikoliv uzávěr koronárních cév. To vedlo k diagnóze Takotsubo kardiomyopatie (spojené se stresem).

Additional Info

  • Literatura Serby, M.J., Lantz, M., Chabus, B.I. et al.: Takotsubo cardiomyopathy and electroconvulsive treatments: a case study and review. International Journal of Psychiatry in Medicine, 40, 2010, č.1, s. 93-96.
Typ příspěvku: Referát

Mírné traumatické poranění mozku (TBI-Traumatic Brain Injury) je nejčastější forma TBI. Většina lidí se uzdraví po mírné TBI, ale malé procento pokračuje s přetrvávajícími problémy, především depresí. Existuje však minimální literatura o rizikových faktorech spojených s depresí při mírné TBI. Ve vzorku 43 pacientů s mírnou TBI sledovaných 1 rok američtí autoři z Johns Hopkins University (Baltimore, MD) našli 18% prevalenci nově vzniklé deprese.

Additional Info

  • Literatura Rao, V., Betrand, M., Rosenberg, P. et al.: Predictors of new-onset depression after mild traumatic injury. J.Neuropsychiatry Clin. Neurosci., 22, 2010, č. 1, s. 100-104
Typ příspěvku: Referát

O užívání antidepresiv bylo referováno, že působí značné zvýšení tělesné váhy. Cílem této studie bylo stanovit riziko vzniku diabetes mellitus spojené s antidepresivní léčbou a zkoumat, zda je toto riziko ovlivněno délkou léčby nebo denní dávkou antidepresiv.
  
Metodologicky se jednalo o případovou kontrolovanou studii 165 958 pacientů s depresí, kteří obdrželi alespoň 1 nový předpis antidepresiva v období delším než 15 let. Pacientům bylo alespoň 30 let a neměli diabetes mellitus při vstupu do kohorty.

Additional Info

  • Literatura Andersohn F., Schade R., Suissa S. et al.: Long-term use of antidepressants for depressive disorders and the risk of diabetes mellitus. Am. J. Psychiatry, 166, 2009, č. 5, s. 591-598.
Typ příspěvku: Referát

Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) byla často považována za relativně kontraindikovanou u pacientů s prostor zabírajícími poškozeními uvnitř mozku. Po 7 případech dostupných v literatuře autoři popisují bezpečné použití ECT u depresivního pacienta s arachnoidní cystou. Poskytují obsáhlý přehled o této klinické spojitosti a uzavírají, že menšina dostupných údajů je jakoby uklidňujících, přesto je pečlivé neurologické posouzení před ECT indikováno.

Additional Info

  • Literatura Desseilles, M., Thiry, J.-Ch., Monville, J.-F. et al.: Electroconvulsive therapy for depression in a patient with intracranial arachnoid cyst. Journal of ECT, 25, 2009, č. 1, s. 64-66
Typ příspěvku: Kazuistika

Kouření nepoměrně převládá mezi lidmi s psychickými poruchami. Cílem stude australských autorů (University of Melbourne, vědecké pracoviště v Geelongu) bylo zkoumat, zda je kouření rizikovým faktorem např. pro deprese (psychotické).

Typ příspěvku: Psychiatrie

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist