F328 - Jiné depresivní fáze

Neděle, 20. červen 2010

F328 - Jiné depresivní fáze

Přibližně 11% těhotných žen trpí psychotickou depresí, která vyžaduje léčbu. Jestliže tyto ženy ponecháme bez léčby, existují rizika předčasného porodu nebo nízké porodní váhy. Počáteční nesnáz spočívá v diagnostice deprese samotné, protože mnoho příznaků deprese může být přičteno těhotenství. Další výzvou je výběr vhodné léčby. Léčebnými volbami v tomto ohledu jsou psychoterapie, antidepresiva, elektrokonvulzívní terapie nebo nová možnost léčby světlem.

Additional Info

  • Literatura Bader, A., Frisch, U., Wirz-Justice, A. et al.: Schwangerschaftsdepression und deren Behandlung. Nervenarzt, 81, 2010, č.3, s. 267-276
Typ příspěvku: Kazuistika

Dvaapadesátiletá žena s dlouhotrvající anamnézou farmakorezistentní deprese neuspěla po mnohonásobných kúrách elektrokonvulzní léčby a různých pokusech s antidepresivy. Z toho vyplynul závěr, že pacientka byla posouzena jako dobrá kandidátka pro léčbu stimulací nervus vagus (VNS-Vagus Nerve Stimulation) a podstoupila tedy implantaci stimulátoru pro VNS.

Additional Info

  • Literatura Singleton, A.H., Rosenquist, P.B., Kimball, J. et al.: Cardiac rhythm disturbances in a depressed patient after implantation with a vagus nerve stimulation. Journal of ECT, 25, 2009, č. 3, s. 195-197.
Typ příspěvku: Kazuistika

Za účelem posouzení údajů zkoumajících vztahy mezi depresí, antidepresivy a kardiovaskulárními chorobami (KVCH) britský autor (hlavní lékárník v King´s College v Londýně) provedl strukturované prohledání databází PubMed, Medline a Embase.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Podle francouzských autorů (Université de Nantes) se agomelatin zjevně liší od jiných tříd antidepresiv: jeho hlavní molekulární cíle in vivo jsou melatoninové receptory MT1 a MT2, kde působí jako silný agonista a receptory 5-HT (2C), kde prokazuje jasné antagonistické vlastnosti.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Klinické údaje byly hodnoceny z otevřené, jednoduše centrované, pilotní studie u pacientů s chronickou farmakorezistentní depresí. Hlavním měřítkem účinnosti byla změna od začátku studie na škále Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS).

Typ příspěvku: Psychiatrie

Venlafaxin je inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu v neuronu a slabý inhibitor zpětného vychytávání dopaminu. Zatím nebyl ani náznak problémů se zneužitím nebo závislostí během klinických zkoušek.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Tato studie byla provedena k otestování míry, do níž jsou depresivní příznaky spojeny s výskytem metabolického syndromu (MS) a každé z jeho součástí a zda tyto vztahy jsou podmíněné pohlavím.

Typ příspěvku: Psychiatrie
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist