F323 - Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky

Vztah mezi psychotickou depresí a zvýšenou aktivitou krevních destiček byl naznačen už dříve několika studiemi. Cílem studie tureckých autorů z Duzce University bylo zkoumat průměrný objem krevní destičky (MPV-mean platelet volume), který je ukazatelem aktivity krevních destiček u pacientů s depresí. Současně bylo vyšetřeno, zda by léčba escitalopramem mohla ovlivnit MPV.

Additional Info

  • Literatura Ataoglu, A., Canan, F.: Mean platelet volume in patients with major depression: effect of escitalopram treatment. J.Clin.Psychopharmacol., 29, 2009, č. 4, s. 368-371
Typ příspěvku: Referát

Předložená kazuistika popisuje 53letého pacienta s dlouhotrvající farmakorezistentní psychotickou depresivní poruchou přijatého k elektrokonvulzní léčbě (ECT-Electroconvulsive Therapy). Pacient měl v anamnéze úraz hlavy a byl po chirurgické operaci se síťovými a kovovými implantáty. Autoři popisují pacientovu anamnézu a záležitosti spojené s provedením ECT u pacienta s kovovými lebečními implantáty. Autoři končí sdělení podáním zprávy o úspěšnosti léčby.

Additional Info

  • Literatura Glezer, A., Murray, E., Price, B. et al.: Effective use of electroconvulsive therapy after craniofacial reconstructive surgery. Journal of ECT, 25, 2009, č. 3, s. 208-209.
Typ příspěvku: Kazuistika

Glutamát je hlavní excitační neurotransmiter centrálního nervového systému nalezený u přibližně 60% synapsí. Zatímco monoaminy byly historicky zdůrazňovány jako příčinné faktory u deprese, přibývá důkazů, že glutamátová neurotransmise hraje v tomto ohledu hlavní roli. Tento nový důkaz má významné důsledky pro etiopatogenezi a léčbu psychotické depresivní poruchy.

Additional Info

  • Literatura Madaan, V., Chauhan M., Wilson, D.R.: Glutamatergic NMDA receptors as targets for the theory of depression. Drugs Fut., 34, 2009, č. 3, s. 217
Typ příspěvku: Referát

Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) má silné kardiovaskulární účinky, které mohou vnést námitku proti ECT u pacientů  s preexistujícím srdečním onemocněním. Ačkoliv je to dobře studováno v ECT rezistentní deprese, existují stále obavy, jak překonat léčení pacientů pomocí ECT s komorbidní kardiovaskulární poruchou. Synergní účinky deprese a kardiovaskulární choroby v ovlivnění morbidity a mortality pacientů činí z ECT významnou otázku.

Additional Info

  • Literatura Davis, A., Zisselman, M., Simmons, T. et al.: Electroconvulsive therapy in the setting of implantable cardioverter-defibrillators. Journal of ECT, 25, 2009, č. 3, s. 198-201
Typ příspěvku: Kazuistika

Cílem studie kanadských autorů z McMaster University(Ontario) a University of Calgary (Alberta) bylo uvažovat o mechanismech, které mohou spojovat astma a psychotickou depresi (MDD-major depressive disorder). Astma a MDD se spolu vyskytují ve vyšších počtech než se předpokládá. Zda to odráží sdílené patofyziologické mechanismy, není známo.
  
Byla provedena revize epidemiologických údajů ohledně spojení astmatu a MDD. Současně byly posouzeny možné biologické mechanismy, které by mohly vysvětlit vysoký počet této komorbidity.

Additional Info

  • Literatura vanLieshout, R.J., Bienenstock, J., MacQueen, G.M.: A review of candidate pathways underlying the association between astma and major depressive disorder. Psychosomatic Medicine, 71, 2009, č. 2, s. 187-195
Typ příspěvku: Referát

Bylo konstatováno, že účinnost elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) v léčbě psychotických depresivních poruch může být zvýšena současným podáváním antidepresiv. Proto otázka, jak je bezpečná kombinace těchto 2 léčebných metod, opravňuje výzkum. Escitalopram (ESC) je novější selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, který se zdá mít příznivý profil vedlejších účinků.

Additional Info

  • Literatura Masdrakis, V.G., Oulis, P., Florakis, A. et al.: The safety of the electroconvulsive therapy-escitalopram combination. Journal of ECT, 24, 2008, č. 4, s. 289-291
Typ příspěvku: Kazuistika

Osmičlenná skupina amerických autorů (univerzitní pracoviště Boston, MA, Pittsburgh, PA a Dallas, TX) podnikla výzkumné analýzy ke stanovení, zda specifické příznaky velké depresivní poruchy (MDD-major depressive disorder) jsou spojeny se srdeční chorobou.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Psychotická depresivní porucha (MDD-major depressive disorder) je nyní celosvětově druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. Současná léčba MDD selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu+noradrenalinu je omezena jejich účinností a snášenlivostí.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Toxická epidermální nekrolýza (TEN) je zvláštní klinická jednotka v rámci spektra nežádoucích kožních polékových reakcí. Je charakterizována odloučením kůže na více než 30% tělesného povrchu s průměrnou mortalitou 25-35%.

Typ příspěvku: Psychiatrie
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist