F315 - Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžká deprese s psychotickými symptomy

Autoři referují o případu pacienta s Fahrovou chorobou ovlivněnou bipolární poruchou I typu s psychotickými příznaky. Komplexní klinický obraz, charakterizovaný jak neurologickými, tak psychiatrickými příznaky, se ukázal být částečně nebo zcela odolný vůči několika farmakologickým pokusům. Naopak zjevné zlepšení klinického obrazu se objevilo po cyklu 10 aplikací elektrokonvulzivní léčby, následované úplným a trvalým vyřešením nálady, kognitivních, motorických a behaviorálních příznaků během příštích 4 let.

Additional Info

  • Literatura Casamassima, F., Lattanzi, L., Perlis, H.R. et al.: Efficacy of electroconvulsive therapy in Fahr disease associated with bipolar psychotic disorder: a case report. Journal of ECT, 25, 2009, č. 3, s. 213-215
Typ příspěvku: Kazuistika
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist