F312 - Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými symptomy

Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) je účinná a bezpečná léčba dokonce i u křehkého a tělesně nemocného. Autoři prezentují kazuistiku pacienta, kterému byla aplikována ECT i přes anamnézu nedávné resekce meningeomu a s přítomností kovového lebečního plátu. Pacient měl v anamnéze bipolární poruchu v remisi, ale dostal se do akutní manické epizody s psychotickými rysy po resekci supraselárního meningeomu.

Additional Info

  • Literatura Ling, T., Manepalli, J., Grossberg, G.: Electroconvulsive therapy in the presence of a metallic skull plate after meningioma resection. The Journal of ECT, 26, 2010, č. 2, s. 136-138
Typ příspěvku: Kazuistika
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist