F308 - Jiné manické fáze

Neděle, 20. červen 2010

F308 - Jiné manické fáze

Taiwanští autoři referují o případu 63letého muže, který prožil svou první manickou epizodu a pak, o rok později, zažil druhou epizodu, která byla spojena s významnou ztrátou mozkového parenchymu. Dvě zobrazení mozku počítačovou tomografií (CT-Computed Tomography) byla provedena při každé manické epizodě k pozorování struktury mozku.

Additional Info

  • Literatura Hu, D.Y., Chou, Y.-H.: Manic episode precedes development of early dementia: a case report. International Psychogeriatrics, 22, 2010, č.5, s. 834-836
Typ příspěvku: Kazuistika

Sekundární příčiny mánie je třeba zvážit, když se tato projevuje atypickými rysy. Mohli bychom sem zahrnout takové pacienty s pozdějším začátkem mánie a bez dřívější psychiatrické anamnézy. Kazuistiky amerických autorů (specializované fakultní pracoviště Norfolk, VA) studují použití ziprasidonu pro léčbu mánie při HIV-komplikaci, která by mohla vzniknout u takových pacientů v pokročilých stádiích AIDS

Additional Info

  • Literatura Spiegel, D.R., Keller, A.L., Pennell, K. et al.: The successful treatment of mania due to acquired immunodeficiency syndrome using ziprasidone: a case series. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci., 22, 2010, č. 1, s. 111-114
Typ příspěvku: Kazuistika

Vareniklin je nová protikuřácká látka, která snižuje bažení po nikotinu a blokuje potěšení z něho. Působí jako částečný agonista nikotinového receptoru. Vareniklin byl zpočátku předepisován jako snadno tolerovaný a bez jakýchkoliv zvláštních psychiatrických preventivních opatření, ale byl studován výhradně u normálních populací. Autoři referují o pacientovi s bipolární poruchou, u kterého se vyvinula manická epizoda po léčbě vareniklinem.

Additional Info

  • Literatura Alhatem, F., Black, J.E.: Varenicline-induced mania in bipolar patient. Clinical Neuropharmacology, 32, 2009, č. 2, s. 117-118
Typ příspěvku: Kazuistika

Antifosfolipidový syndrom (APS) je protrombinový stav charakterizovaný periodickou vaskulární trombózou nebo u žen patologickým těhotenstvím s přítomností cirkulujících antifosfolipidových protilátek.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist