F300 - Hypomanie

Neděle, 20. červen 2010

F300 - Hypomanie

Autoři referují o případu 57letého muže, který prožil epizodu hypománie při účasti v klinické studii přímé transkraniální stimulace elektrickým proudem pro léčbu psychotické depresivní poruchy.

Additional Info

  • Literatura Arul-Anandam, A.P., Loo, C., Mitchell P.: Induction of hypomanic episode with transcranial direct current stimulation. The Journal of ECT, 26, 2010, č. 1, s. 68-69
Typ příspěvku: Kazuistika
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist