F209 - Schizofrenie, NS

Neděle, 20. červen 2010

F209 - Schizofrenie, NS

Odchylky oxidativního stresu byly nabídnuty při vysvětlování patogeneze schizofrenie. Tato indicko-americká studie (specializovaná pracoviště Bangalore a Columbus, OH) zkoumala odchylky neopterinu a oxidativního stresu u pacientů se schizofrenií před léčbou a po ní.  Neopterin, celkové antioxidanty, nitrity a thioly v séru antipsychotiky neléčených schizofrenních pacientů (n=45) byly stanoveny na začátku před léčbou v porovnání  se zdravými kontrolami (n=43).

Additional Info

  • Literatura Chittipol, S., Vankatasubramanian, G., Neelakantachar, N. et al.: Oxidative stress and neopterin abnormalities in schizophrenia: a longitudinal study. Journal of Psychiatric Research, 44, 2010, č. 5, s. 310-313
Typ příspěvku: Referát

Marfanův syndrom a schizofrenie

Úterý, 23. únor 2010

Marfanův syndrom (MFS), nemoc, jejíž podstatou je porucha mikrofibril, byla spojena se schizofrenií v mnoha kazuistikách.
  
Američtí autoři z University of Washington Medical Center (Seattle, WA) představují případ MFS a přehled literatury, které naznačují, že tyto stavy mohou sdílet společnou etiologii.

Additional Info

  • Literatura Lemberg, M., Thompson, A.W.: Marfan syndrome and schizophrenia: a case report and literature review. General Hospital Psychiatry, 32, 2010, č. 2, s. 228e9-e10.
Typ příspěvku: Kazuistika

Zvýšení tělesné váhy a metabolické poruchy tvoří sužující problémy u schizofrenních pacientů léčených atypickými antipsychotiky. V pokusech zmírnit tyto problémy byly použity různé léčby, pohybové režimy či změny způsobu života. Autoři popisují 3 pacienty se schizofrenií, u kterých se projevil značný pokles tělesné váhy a zmenšení obvodu pasu během léčby zonisamidem. Toto sdělení naznačuje, že zonisamid mohl být spojen a poklesem tělesné váhy u pacientů se schizofrenií.

Additional Info

  • Literatura Yang, J., Lee, M.-S., Joe, S.-H. et al.: Zonisamide-induced weight loss in schizophrenia: case series. Clinical Neuropharmacology, 33, 2010, č. 2, s.104-106
Typ příspěvku: Kazuistika

Studie psychiatrických poruch vyskytujících se společně se vzácnými genetickými syndromy má významné léčebné a patofyziologické důsledky. Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) u schizofrenie s komorbidním Marfan syndromem je výzvou s ohledem na komplikující záležitost mnoha orgánů.

Additional Info

  • Literatura Rao, N.P., Loganathan, S., Prakash, O. et al.: Use of electroconvulsive therapy for schizophrenia with comorbid Marfan syndrome. Journal of ECT, 25, 2009, č. 4, s. 276-277
Typ příspěvku: Kazuistika

Autoři referují o použití elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) u pacienta se schizofrenií bezprostředně po plasticko-chirurgické operaci (kožní štěp) pro rozsáhlé popáleniny. Pacient měl 22 let a byl popálen na více než 33% povrchu těla v kontextu sebevražedného pokusu. Po přijetí na popáleninovou jednotku pacient pokračoval v opakovaných sebevražedných pokusech.

Additional Info

  • Literatura Iwata, K., Masuda, M., Soejima, K. et al.: Combination of electroconvulsive therapy with skin graft surgery for a schizophrenic patient with burns. Journal of ECT, 25, 2009, č. 3, s. 210-212.
Typ příspěvku: Kazuistika

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist