F208 - Jiná schizofrenie

Neděle, 20. červen 2010

F208 - Jiná schizofrenie

O atypických antipsychoticích bylo referováno, že působí nebo zhoršují obsedantně - kompulzívní příznaky (OCS-Obsessive-Compulsive Symptoms) u pacientů se schizofrenií. Jihokorejští autoři (univerzitní pracoviště Gwangju) referují o vývoji (de novo) obsese způsobené následnou léčbou risperidonem, aripiprazolem a ziprasidonem. Tato atypická antipsychotika mají antagonistický účinek na serotoninové 5-HT(2A) receptory u pacienta se schizofrenií.

Additional Info

  • Literatura Kim, S. W., Shin, I.S., Kim, J. M. et al.: The 5-HT2 receptor profiles of antipsychotics in the pathogenesis of obsessive-compulsive symptoms in schizophrenia. Clinical Neuropharmacology, 32, 2009, č. 4, s. 224-226
Typ příspěvku: Referát

Klozapinem způsobená hypersalivace (CIHS-clozapine-induced hypersalivation) postihuje v průměru přibližně 38% pacientů a je obtížným nežádoucím účinkem, který vede k velkým problémům v ochotě spolupracovat (compliance, adherence) u pacientů se schizofrenií.

Additional Info

  • Literatura Kreinin, A., Miodownik, C., Libov, I. et al.: Moclobemide treatment of clozapine-induced hypersalivation: pilot open study. Clinical Neuropharmacology, 32, 2009, č. 3, s. 151-53
Typ příspěvku: Referát
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist