Skupina

Hledat diagnózu:
Příspěvky podle diagnózy: F172

F172 - Syndrom závislosti

Neděle, 20. červen 2010

F172 - Syndrom závislosti

Ačkoliv na alkoholu závislí kuřáci představují důležitou skupinu pro použití protikuřáckých intervencí, nebyla dosud stanovena dostatečná farmakoterapie u této vysoce rizikové skupiny.
  
Inhibitory acetylcholinesterázy brání rozpadu acetylcholinu. Retenční čas tohoto neurotransmiteru je prodloužen, a proto účinnost cholinergní neurotransmise na úrovni příslušného acetylcholinergního receptoru je zvýšená. Německý autor (Central Institute of Mental Health, University of Heidelberg, pracoviště Mannheim) předpokládá možnou náhradu účinků nikotinu na neuron v mozku.

Additional Info

  • Literatura Diehl, A.: Acetylcholinesterase-inhibitors in the treatment of tobacco dependence. European Psychiatry, 2009, 24 (Suppl.1): S415
Typ příspěvku: Referát

Kouření nepoměrně převládá mezi lidmi s psychickými poruchami. Cílem stude australských autorů (University of Melbourne, vědecké pracoviště v Geelongu) bylo zkoumat, zda je kouření rizikovým faktorem např. pro deprese (psychotické).

Typ příspěvku: Psychiatrie
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist