F063 - Organické poruchy nálady (afektivní)

Nizozemští autoři popisují 81letou pacientku, která byla ambulantně posouzena pro pády v anamnéze. Klinická diagnóza byla souběžná s depresivními příznaky, ale arachnoidální cysta se ukázala být příčinou problémů pacientky. Ta se zcela zotavila po neurochirurgickém výkonu.

Additional Info

  • Literatura Broomkens, H.R., van der Cammen, T.J.M., Mattace-Raso, F.U.S.: Primary arachnoid cyst mimicking depressive symptoms in an elderly woman. International Psychogeriatrics, 22, 2010, č.5, s. 832-833
Typ příspěvku: Kazuistika

Cílem práce autorů bylo vyvinout krátkou verzi Retardation Rating Scale (RRS), pozorovací škály, schválené u ústavních geriatrických pacientů.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Po dvou různých chirurgických zákrocích se u 69letého muže objevily Cotardovy bludy, nespavost, hluboká deprese, amnézie, obtížná soustředivost a kognitivní deficit. Zobrazení mozku prokázalo frontotemporální subkortikální atrofii a rozšíření postranních komor.

Typ příspěvku: Psychiatrie

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist